Logo
  • Opinie
  • 13 november 2020

Je mag het zeggen! Vrouwenhersenen zijn anders

Ik ontmoet nogal eens wat tegenstand als ik zeg dat vrouwen nu eenmaal anders zijn dan mannen. En dat dat niet alleen door opvoeding komt maar ook doordat we qua fysiek verschillen. Sommigen (vrouwen met name) worden dan woest. En ik denk dat dat komt omdat ze het interpreteren als ‘vrouwen zijn minder’. Maar dat is niet wat ik bedoel, en dat is ook niet wat de wetenschap zegt.

Prof. dr. Iris Sommer van het UMCG zegt weliswaar in haar boek ‘Het Vrouwenbrein’ dat vrouwen minder hersenen hebben dan mannen, maar ze zegt óók dat het vrouwenbrein even krachtig is als het mannenbrein. En dat vrouwen net zo goed kunnen nadenken, analyseren, een oordeel vormen en besluiten nemen als mannen.
Vroeger stelden machtige mannen dat, omdat het vrouwenbrein kleiner is, vrouwen niet goed kunnen nadenken en daarom geen stemrecht zouden mogen krijgen. Nou, dat stadium zijn we allang voorbij. En ‘vrouwen zijn niet goed in wiskunde’ is trouwens ook een fabeltje.

Andere voorkeuren

Maar Iris Sommer stelt wel dat het brein van vrouwen leidt tot andere interesses, andere voorkeuren en keuzes, met verregaande gevolgen. Zo zijn vrouwen bijvoorbeeld risicomijdender dan mannen. En binnen teams werkt dat natuurlijk geweldig; mannen die meer risico willen nemen en vrouwen die wat voorzichtiger zijn. Dan krijg je mooie uitgebalanceerde keuzes. Of het leidt tot enorme discussie en frustratie, dat komt helaas ook nog wel eens voor.

Andere uitdagingen

Het feit dat het vrouwenbrein bewezen anders is dan het mannenbrein maakt dat vrouwen in hun werk en privé tegen andere zaken aan lopen dan mannen. Ze komen andere uitdagingen en moeilijkheden tegen en hebben andere voorkeuren om die op te lossen. Of die voorkeuren altijd even effectief zijn in organisaties is maar de vraag. Immers, die organisaties zijn op de mannelijke leest geschoeid en vaak is de macht ook in handen van mannen.

Man is de norm

In de meeste organisaties is (onbewust) de man nog steeds de norm, en is de vrouw dus afwijkend. Assessments, testen, logaritmes, vacature omschrijvingen, sollicitatieprocedures, leiderschapsprogramma's, hebben (onbewust) de man als uitgangspunt. Net zoals in de cardiologie; het mannenhart is de norm. Nu blijkt het vrouwenhart anders te functioneren. Of de afstelling van de kantoortemperatuur: afgestemd op mannen; vrouwen hebben het chronisch koud. 

Diepgaande kennis nodig

Het is zaak te begrijpen hoe het vrouwenbrein werkt, hoe de socialisatie van vrouwen haar sporen nalaat, welke onbewuste vooroordelen er spelen op de werkvloer en daarbuiten, en en hoe je met die kennis, én met diepgaande kennis van mensen en organisaties, vrouwen wel effectief kunt laten zijn. Hoe je vrouwen op de meest optimale manier kunt begeleiden in het bereiken van hun doelen. Die kennis is uiterst noodzakelijk willen we echt werk maken van het optimaal benutten van al het talent in organisaties.

SheConsult organiseert een webinar speciaal voor HR-professionals met prof.dr. Iris Sommer over dit onderwerp op 30 november om 12.00u. Aanmelden via https://sheconsult.nl/het-vrouwenbrein/. Deelname is kosteloos.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.