Logo
  • Blog
  • 25 maart 2022

Hoe watervaldoelstellingen richting geven en betrokkenheid creëren

Voor de bedrijfstop zijn de organisatiedoelstellingen meestal zo klaar als een klontje. Minder helder is vaak hoe deze doelstellingen vertaald worden naar uitvoerbare doelstellingen waar elke medewerker mee aan de slag kan. Senior managers communiceren de visie niet altijd even effectief naar de teams onder hen, waardoor medewerkers en teams richting missen en niet weten aan welk groter doel zij bijdragen.

Een rapport van Gallup uit 2021 toonde aan dat slechts 20 procent van de medewerkers wereldwijd zich betrokken voelt bij zijn of haar organisatie. Volgens experts bepaalt het gevoel dat medewerkers begrijpen wat het doel is van hun werk voor een groot deel hun betrokkenheid. Bedrijven met minder betrokken medewerkers presteren significant slechter. Lage betrokkenheid werkt creativiteit tegen en kan tot gevolg hebben dat medewerkers inefficiënt te werk gaan of overbodig werk uitvoeren. Of erger nog: ze werken hard aan het realiseren van de verkeerde doelstelling. Gelukkig is hier wel wat aan te doen. Senior management kan de bedrijfsdoelstellingen vertalen in ‘getrapte’ of ‘waterval’ doelstellingen.
In dit eerste deel licht ik graag de voordelen uit van het hanteren van dergelijke doelstellingen in organisaties. In het vervolgartikel geef ik een aantal praktische tips om organisatiedoelstellingen te definiëren en watervaldoelstellingen uit te rollen in de organisatie, inclusief het monitoren van de voortgang en tips over hoe je medewerkers in de juiste richting stuurt.

Bedrijfsbrede voordelen van watervaldoelstellingen

Bij de watervalsgewijze aanpak worden overkoepelende organisatie doelstellingen vertaald naar doelstellingen voor elke laag van de organisatie, van teams tot individuele medewerkers. De bedrijfstop definiëert doelstellingen op managementniveau en communiceert die op heldere wijze aan projectmanagers, teamleiders en medewerkers in de frontlinie. Aan de hand van deze doelstellingen creëren medewerkers op lagere niveaus hun eigen doelstellingen die aansluiten op de overkoepelende bedrijfsvisie. Op deze manier weerspiegelen en versterken de doelstellingen op lager niveau de bedrijfsdoelstellingen, waardoor deze doelstellingen slagvaardig gerealiseerd kunnen worden. Maar dit is niet het enige voordeel. Watervaldoelstellingen helpen de organisatie vooruit opnog veel meer manieren.

Transparantie en interne afstemming

De meeste medewerkers zijn bereid om de handen flink uit de mouwen te steken, maar weten vaak niet hoe hun werk precies aan het bedrijfsresultaat bijdraagt. Met watervaldoelstellingen kan elke medewerker zien waar de bedrijfstop aan werkt en begrijpen hoe hun specifieke werk bijdraagt aan de lange termijn doelstellingen. Het voorkomt dat medewerkers hard de verkeerde kant op werken of doen wat ook al ergens anders wordt gedaan. Het hanteren van watervaldoelstellingen zorgt ervoor dat de werkzaamheden op alle niveaus van de organisatie goed zijn gestructureerd en geïntegreerd. Succes bij één team of medewerker betekent dat de hele organisatie een stap dichterbij het realiseren van haar doelstelling komt.

Een sterker gevoel van ‘purpose’

Watervaldoelstellingen dragen ook bij aan het creëren van een gemeenschappelijk doel binnen de organisatie. Als medewerkers zien hoe hun werk bijdraagt aan, en van invloed is op bedrijfsresultaten waar ze anders nauwelijks een verband mee zien, voelen ze zich gesterkt en vol motivatie om hun werk te doen.
Teams die zicht hebben op hoe hun werkzaamheden aansluiten op die van andere teams, gaan sneller samenwerken. Ze stappen uit hun eigen bubbel en helpen andere teams met het realiseren van gezamenlijke doelstellingen. Deze werking in de organisatie zorgt voor een positieve feedbackloop, waarbij betekenisvol werk resulteert in tevreden medewerkers die nog meer betekenisvol werk leveren, ongeacht hun positie in de bedrijfshiërarchie.

Betrokkenheid

We weten inmiddels dat een tevreden medewerker een betrokken medewerker is en dat is nu precies waar doelstellingen in een watervalstructuur toe leiden. Volgens experts is het formuleren van duidelijke verwachtingen en doelstellingen een van de meest effectieve manieren voor managers om de betrokkenheid onder medewerkers te vergroten. Watervaldoelstellingen helpen niet alleen medewerkers en managers om prestatiedoelen te bepalen, ze zorgen er ook voor dat deze doelen afgestemd worden op de bedrijfsbrede doelstellingen, wat de betrokkenheid nog eens verder vergroot. 

Kortom, door te werken met watervaldoelstellingen, begrijpen alle medewerkers en teams, binnen elke laag in de organisatie, de overkoepelende organisatiedoelstellingen. Deze aanpak zorgt voor organisatorische verbeteringen, en draagt bij aan de betrokkenheid van de medewerkers. Teams en medewerkers hebben een duidelijke koers en begrijpen het nut van hun werk, wat resulteert in betekenisvol werken en een stap dichterbij bij het nastreven van de organisatie missie en visie. Genoeg voordelen om ermee aan de slag te gaan, zou ik zeggen.

Tips voor de invoering en bewaking van watervaldoelstellingen lees je hier

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.