Logo
  • Nieuws
  • 10 mei 2012
  • Lianne Bouman

Het schort P&O-student aan mentale weerbaarheid en leiderschap

Het gemiddelde persoonlijkheidsprofiel en de persoonlijke talenten van de student Personeel & Arbeid (P&O) blijkt niet direct aan te sluiten bij het HR-beroepsprofiel en de gevraagde kerncompetenties in het werkveld. Dit is één van de conclusies van het onderzoek naar de persoonlijkheid en mentale weerbaarheid van studenten P&O en starters in het HR-werkveld.

Beeld Het schort P&O-student aan mentale weerbaarheid en leiderschap

Het doel van het onderzoek, in opdracht van DilemmaFoundation onder 250 studenten van tien hogescholen uitgevoerd, is handvatten bieden voor opleidingen P&O om adequaat te sturen op persoonlijke ontwikkeling van de studenten tot startbekwame professionals voor het HR-werkveld.

 

Het onderzoek is met een digitaal Waarde-assessment en mentale weerbaarheidstests uitgevoerd. Daarbij zijn de persoonlijkheidsprofielen van eerstejaars en vierdejaarsstudenten P&A onderzocht. Daarnaast werd een honderdtal starters in het HR-werkveld bevraagd.

 

Persoonlijkheidskenmerken

Het onderzoek noemt ook leiderschap, probleemoplossend vermogen en overtuigingskracht als niet overeenkomende factoren. Het onderzoek wijst daarnaast uit dat een aantal persoonlijkheidskenmerken die in het persoonlijkheidsprofiel van een P&A student niet altijd aanwezig is (variëteit, flexibiliteit, onafhankelijkheid, doelgerichtheid en overtuiging), bepalend kan zijn voor de ontwikkeling van mentale weerbaarheid van de student gedurende de studie. Ook het relatief sterk vermijden van leiderschap dat uit het gemiddelde profiel te lezen valt, sluit niet aan bij de harde HR beroepspraktijk.

 

Persoonlijke ontwikkeling

Indien de student niet beschikt over de gevraagde competenties en in principe intrinsiek ook niet beschikt over de motivatie om dit gedrag te tonen, vraagt dit om intensieve persoonlijke ontwikkeling. Daar komt mentale weerbaarheid om de hoek kijken: het vermogen om te gaan met teleurstelling, tegenslag, stress, druk en uitdaging. Het is daarom van belang voor studenten om tijdens de studie aan de ontwikkeling van deze eigenschappen te werken om zowel de mentale weerbaarheid te vergroten als de benodigde competenties te verwerven, zodat zij als startbekwame HR-professionals het werkveld kunnen betreden.

 

Tip

U kunt hier het onderzoek inzien.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.