Logo
  • Achtergrond
  • 16 januari 2023
  • Bron: Arbo Unie

Veilig in het verkeer: tijd voor een belbeleid?

Handsfree bellen achter het stuur is wettelijk toegestaan. Veel werkenden maken dan ook weleens gebruik van hun reistijd om even wat telefoontjes te plegen of bijvoorbeeld online aan te haken bij een vergadering. Wel zo efficiënt. Maar hoe veilig is dat eigenlijk? En hoe sta je daar als werkgever tegenover?

Beeld Veilig in het verkeer: tijd voor een belbeleid?

Maak van de auto geen werkplek

Bijna driekwart van de Nederlanders (71,5 procent) gebruikt de smartphone in het verkeer, blijkt uit de Mobiliteitsbarometer van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). En vaak niet alleen om te bellen, maar bijvoorbeeld ook om berichten te lezen, de navigatie in te stellen of muziek op te zetten. “Dat is niet zonder risico’s, zelfs niet als je dat handsfree doet”, zegt Ergonoom Sander Vries van Arbo Unie. Hij wijst op recente onderzoeken die dit onderschrijven. Zoals een studie van de National Safety Council in Amerika waaruit naar voren komt dat handsfree bellen achter het stuur even gevaarlijk is als rijden met vijf glazen bier op. En Brits onderzoek toont aan dat de reactietijd op gevaar met 27% vertraagt bij handsfree bellen en 35% bij het intoetsen van berichten op een touchscreen. “Als je autorijdt heb je één taak: autorijden. Al het andere leidt af – met alle risico’s van dien.”

36 meter per seconde

Die risico’s zijn niet denkbeeldig: volgens officiële gegevens van het Openbaar Ministerie is 20 tot 30 procent van de verkeersongevallen ‘afleidingsgerelateerd’. Verzekeraars vermoeden dat het werkelijke percentage weleens op 80 procent zou kunnen liggen. “Eén seconde van onoplettendheid lijkt weinig, maar alleen al met de telefoon opnemen, ben je seconden bezig. Als je 100 kilometer per uur rijdt op de snelweg, leg je in die ene seconde 36 meter af. Binnen de bebouwde kom, waar je 50 kilometer per uur mag, is dat nog altijd 18 meter. Je zal dan maar net een kind gemist hebben!”

Minimale risico’s, optimale efficiëntie

Reden genoeg om ook als werkgever een veilig-in-het-verkeerbeleid te overwegen, vindt Sander. “Achter het stuur ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid en die van de mensen om je heen. Tegelijkertijd worden werkgevers geacht zorg te dragen voor veilige werkomstandigheden voor hun medewerkers. Daar hoort verkeersveiligheid bij. Het is dan ook belangrijk om als werkgever na te denken over telefoongebruik in de auto en hoe je daarmee in je organisatie omgaat. Die risico’s zijn nog onderbelicht; vaak wordt onderweg zakelijk bellen vooral gezien als een efficiënte manier om ‘verloren’ reistijd in te vullen. Maar wil je die risico’s accepteren? Wij denken graag mee over hoe je die kunt minimaliseren en toch kunt zorgen dat de efficiëntie optimaal blijft.”

Tips om de verkeersveiligheid van medewerkers te verhogen: 

  • Ontmoedig telefoongebruik in de auto. Wijs je medewerkers op handige apps en andere mogelijkheden om de telefoon op een veilig-rijdenstand te zetten in de auto.
  • Zorg dat je medewerkers zich bewust zijn van de risico’s van afleiding – waaronder telefoongebruik – in de auto. Bijvoorbeeld met een informatiecampagne of een verkeersveiligheidstraining.
  • Maak duidelijke afspraken. Bijvoorbeeld dat er geen business calls ingepland worden tijdens reistijd. En als iemand toch onderweg dringend moet bellen, om dan een plek op te zoeken waar je veilig kunt stilstaan.
  • Geef zelf het goede voorbeeld. Met een helder, werkbaar beleid waar je je zelf ook aan houdt.

Meer weten?

Wil je meer informatie over verkeersveiligheid en het gebruik van devices? Of advies over hoe je de verkeersveiligheid voor je medewerkers positief kunt beïnvloeden? Neem dan contact op met Sander.Vries@arbounie.nl.

Arbo Unie is een groep gedreven professionals in de bedrijfsgezondheidszorg, die organisaties vooruit brengt. Wij helpen mensen een leven lang optimaal te laten werken. Op een gezonde, veilige en productieve manier, zodat ze al hun mogelijkheden ten volle kunnen benutten. Arbo Unie is er voor organisaties in Nederland, die de filosofie van duurzame inzetbaarheid delen en die willen investeren in mensen.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.