Logo
  • Partnerbijdrage
  • Achtergrond
  • 3 juli 2023
  • Jurgen Brouwers

Opleiden loont: 2 handige tips voor je opleidingsadministratie

Het opleiden van je medewerkers vraagt wat van een organisatie. Het vergt een andere aanpak en extra administratie. Toch loont het in 100% van de gevallen. Het draagt bij aan een hogere productiviteit, je medewerkers vergaren de juiste kennis en vaardigheden en de blijken meer betrokken en gemotiveerd te zijn na het volgen van een opleiding.

Beeld Opleiden loont: 2 handige tips voor je opleidingsadministratie

Financieel heeft het opleiden van medewerkers ook consequenties. Om werkgevers hierin te compenseren, heeft het kabinet diverse subsidies in het leven geroepen. Praktijkleren is hier een goed voorbeeld van, in de zorgsector zijn Stagefonds, KiPZ en SectorplanPlus belangrijke bijdrages voor het opleiden van personeel. Ook zijn in de WW-premie aanpassingen gemaakt voor leerlingen.

Leid jouw organisatie al medewerkers op? En zijn er dit jaar medewerkers met een bbl-opleiding gestart in je organisatie? Voor deze leerlingen is in 2023 het lage WW-tarief van toepassing. Op basis van de registraties in jouw loonaangiften wordt bepaald welk percentage je voor een medewerker afdraagt aan de belastingdienst. We helpen je een stukje op weg.

Als er sprake is van een van de onderstaande situaties mag de lage WW-premie worden toegepast. In iedere andere situatie wordt de hoge WW-premie berekend.

  • Een medewerker heeft een arbeidscontract voor onbepaalde tijd, dit is schriftelijk vastgelegd. Het gaat niet om een oproepovereenkomst;
  • Een medewerker volgt een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl);
  • Een medewerker is jonger dan 21 jaar en werkt minder dan 12 uur per week;
  • Een medewerker is uitkeringsgerechtigd en ontvangt loondoorbetaling op grond van WW, Ziektewet, WIA, WAO, WAZO of via een private verzekering van de werkgever.

Elk jaar in april / mei is het slim om te controleren of nieuwe bbl-leerlingen goed zijn doorgevoerd in een salarissysteem. Je hebt meestal de benodigde gegevens dan wel compleet, dus een controle is dan goed uitvoerbaar. Met de volgende twee tips controleer je jouw toepassingen en administratie voor deze gevallen.

1. Overzicht leerlingen, van start tot eind

Allereerst is het belangrijk om alle medewerkers die een bbl-opleiding volgen goed in beeld te hebben. Daarbij is niet alleen de start van de opleiding belangrijk, maar ook de afronding. Op het moment dat de medewerker diplomeert of voortijdig stopt, vervalt namelijk het recht op de lage WW-premie.

2. Het belang van een volledige praktijkovereenkomst

Het is altijd even goed opletten vanaf wanneer je de lage WW-premie voor bbl-ers mag toepassen. Dat is namelijk niet per definitie de startdatum van de opleiding of het dienstverband. Als de laatste handtekening op de praktijkovereenkomst op een later moment wordt gezet dan de ingangsdatum van het arbeidscontract en de praktijkovereenkomst, dan mag de leerling in de tussenliggende periode niet als bbl geregistreerd worden in het salarissysteem.

Toepassen in jouw organisatie

Het voeren van een complete leerlingenadministratie is voor veel organisaties een uitdaging. Dit maakt het lastig om optimaal gebruik te maken van maatregelen als de lage WW-premie of andere subsidies voor het opleiden van personeel. OAZ biedt de tool MijnOAZ om op een efficiënte en veilige manier gegevens te verzamelen. Zo wordt het mogelijk om met een druk op de knop een overzicht te genereren van, bijvoorbeeld, alle bbl-leerlingen en daarbij direct de ontbrekende gegevens.

Ben jij benieuwd naar wat OAZ voor jou kan betekenen voor de WW-premie? Of heb je vragen over de mogelijkheden met ons systeem MijnOAZ? Neem dan contact met ons op via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.

OAZ geeft advies over subsidies en het managen van financiële voordelen en risico’s rondom personeel. OAZ ontzorgt hierin haar klanten en realiseert een optimaal resultaat.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.