Logo
  • Achtergrond
  • 12 augustus 2016
  • Redactie HR Praktijk

Management Development: valkuilen en succesfactoren

Management Development (MD) is maatwerk en er bestaat dan ook niet één voor iedere organisatie toepasbare aanpak. MD is een continu, planmatig en systematisch proces van inventariseren en afstemmen van behoeften en mogelijkheden van de organisatie en de loopbaanwensen en –mogelijkheden van (toekomstige) managers en andere sleutelfunctionarissen.
Beeld Management Development: valkuilen en succesfactoren

Een van de uitgangspunten van het Management Development-beleid is dat de belangen van de organisatie en het individu samenlopen. Een randvoorwaarde hierbij is commitment van de top, bijvoorbeeld door daadwerkelijke bemoeienis met mensen en carrière paden. Verder is het belangrijk om het MD-doel scherp af te stemmen met de organisatiedoelen en deze doelen met de inzet van meerdere instrumenten te realiseren die ook nog tegelijkertijd worden ingezet. Wat zijn de succesfactoren en valkuilen?

Succesfactoren

  1. Het is belangrijk om in de inventarisatiefase de tijd te nemen om problemen, wensen, mogelijkheden en doelen goed te inventariseren;
  2. Een goede mix van instrumenten is een belangrijk aandachtspunt;
  3. Ontwikkelingsassessments, opleiding en mobiliteit zijn interventies die zeker en altijd ingezet dienen te worden;
  4. Daarbij is een goede balans in de verantwoordelijkheid tussen individu en organisatie belangrijk. Dus niet als manager onder aan de roltrap gaan staan en met de tijd om hoog klimmen, maar de eigen verantwoordelijkheid nemen voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling en presteren;
  5. Tot slot is het MD-programma zo ingevuld, dat het niet leidt tot hooggespannen, maar juist tot realistische verwachtingen. Management van verwachtingen is ook bij MD een kern van het succes.

Valkuilen

MD richt zich op management, managementtalent en (wellicht) specialisten. Als deze zogenaamde witte raven teveel aandacht krijgen, kan de rest van de organisatie in hun schulp kruipen. Het is belangrijk ook aandacht te besteden aan andere groepen van medewerkers. Een van de instrumenten uit het kernpakket van MD is mobiliteit. Door een te snelle wisseling van functie, taken, werkzaamheden of rollen, worden ervaringen onvoldoende uitgediept en lopen de deelnemers de consequenties van hun initiatieven/ingezette beleid mis. Oppervlakkigheid ligt op de loer.

Onverkwikkelijk, maar toch soms wel de praktijk is het parkeren/wegpromoveren van medewerkers. Als gebruik van dit oneigenlijke doel van MD in de organisatie gaat rondzingen, dan is dat het begin van het einde. Omdat MD van invloed is op de cultuur van de organisatie is het belangrijk om zo snel mogelijk duidelijk te maken wat er gaan veranderen en voer niet klakkeloos zonder kader MD-instrumenten in.

Dit artikel maakt onderdeel uit van het e-book 'Leiderschap in meer dan 185 vragen'. Download hier

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.