Logo
  • Achtergrond
  • 19 februari 2020
  • Edelman

Hogere productiviteit? Investeer in samenwerking en een innovatieve bedrijfscultuur

Hoe realiseer je een hogere productiviteit bij medewerkers? De sleutel ligt bij verbeterde onderlinge samenwerking en het creëren van een innovatieve bedrijfscultuur. Maar hoe breng je dit in de praktijk? En welke rol speelt de werkomgeving hierin?
Beeld Hogere productiviteit? Investeer in samenwerking en een innovatieve bedrijfscultuur

Verandering is de nieuwe standaard: uit recent onderzoek van Microsoft blijkt dat 92% van Europese ondernemers aangeeft dat hun organisatie recentelijk een aanzienlijke transformatie heeft ondergaan. Hierbij blijkt het op orde krijgen van een sterke bedrijfscultuur de grootste uitdaging te zijn. Dat klinkt logisch, want innovatie gaat snel en hoewel beslissingen van het management snel genomen worden, zijn medewerkers meestal terughoudend in het accepteren van verandering.

Uit het onderzoek van Microsoft blijkt ook dat een innovatieve bedrijfscultuur een positieve invloed uitoefent op het bedrijf. Een innovatieve bedrijfscultuur wordt gekenmerkt door het implementeren van nieuwe of verbeterde producten, processen of methoden in het businessmodel of op de werkvloer. Bedrijven met zo’n vernieuwende bedrijfscultuur kunnen twee keer zo vaak rekenen op dubbele groeicijfers. Daarnaast winnen deze bedrijven de ‘strijd om talent’, want het merendeel van de medewerkers bij deze bedrijven (86%) is niet van plan om van baan te veranderen. Dit in tegenstelling tot een kleine meerderheid (57%) van het personeel dat werkzaam is in minder innovatieve bedrijfsculturen.

Fysieke werkomgeving en technologische hulpmiddelen

Een bedrijfscultuur op orde krijgen heeft meer voeten in de aarde dan alleen het veranderen van bedrijfswaarden en processen. Een goede manier om een cultuur te veranderen, is het veranderen van de manier waarop mensen samenwerken. En uit het onderzoek blijkt dat er op dat gebied nog veel winst te behalen valt: medewerkers verliezen maar liefst de helft (52%) van hun optimale werktijd door niet-productieve vergaderingen, onnodige e-mails, te veel onderbrekingen en tijd die besteed wordt aan het achterhalen van informatie. Medewerkers geven aan dat al deze factoren ten koste gaan van de productiviteit, waardoor er minder tijd overblijft voor de door hen aangegeven prioriteiten en activiteiten.

Er ligt een enorme kans voor bedrijven om medewerkers te beschermen tegen deze factoren en hun werktijd optimaal te benutten. De combinatie van de juiste fysieke werkomgeving, technologische hulpmiddelen en een leidinggevende die diversiteit in werkwijzen ondersteunt, draagt bij aan productiever werken, aldus Microsoft.

Wegnemen van niet-productieve factoren

Door het wegnemen van niet-productieve factoren, ontstaat de mogelijkheid om gefocust te werken. Dit houdt in dat je als medewerker in staat bent om al je energie in te zetten en je volledig te concentreren op één taak, waarbij je het verstrijken van de tijd niet eens in de gaten hebt. Microsoft ontdekte dat als mensen op deze manier werken, de kans drie keer zo groot is dat ze gelukkig zijn in hun werk.

Medewerkers in zeer innovatieve bedrijfsculturen geven aan dat ze zich gesteund voelen door hun leidinggevenden en dubbel gesterkt voelen in het nemen van beslissingen. Maar liefst 63% durft beslissingen te nemen zonder de leidinggevende ten opzichte van 27% in minder innovatieve bedrijfsculturen. Ook geven ze aan dat hun stem binnen het bedrijf gehoord wordt (74% van hen die in een innovatieve bedrijfscultuur werkzaam zijn, tegenover 43% van hen die bij minder innovatieve bedrijven werken) en is de kans groter dat medewerkers het gevoel hebben dat het niet erg is om een fout te maken (67% in zeer innovatieve bedrijfsculturen ten opzichte van 46%).

Case: International Rescue Committee

Maar hoe faciliteer je als werkgever een omgeving waarin de medewerker productief met collega’s kan samenwerken, ongeacht de locatie? Een voorbeeld van een organisatie die dat slim doet is het International Rescue Committee (IRC). Het IRC is een non-profitorganisatie die  werkt aan duurzame oplossingen in water en sanitair. Bij IRC werken 110 medewerkers vanuit verschillende plekken in de wereld samen aan projecten.

Door de slimme inzet van een nieuwe samenwerkingscultuur en technologische tools, zijn zij in staat efficiënt met elkaar te werken ongeacht de locatie. Chatten, (video)bellen, in dezelfde bestanden werken en alles op één platform met Microsoft Teams. Ondanks de fysieke afstand tussen medewerkers in verschillende landen, resulteert het samenwerken op één geïntegreerd platform in een hechter teamgevoel wereldwijd. Door verminderde e-mails en het minder vaak achterhalen van informatie, is er minder afleiding en levert de verbeterde samenwerking niet alleen een prettigere werkomgeving op, het zorgt ook voor een verhoogde productiviteit. Iets dat cruciaal is voor het uitdagende werk dat IRC over de grenzen uitvoert.

Maak teams slagvaardiger en focus op een leercultuur

Het is belangrijk dat het aansturen van zinvolle verandering van de bedrijfscultuur vanuit de top komt en geleefd wordt door de rest van de organisatie. Zodra de directie op één lijn zit, kunnen leidinggevenden doorslaggevend zijn bij het doorvoeren van verandering. Leidinggevenden geven aan dat moderne technologie die samenwerking stimuleert en dat daardoor de productiviteit toeneemt. Hiermee krijgen zij de tools in handen en de ruimte in hun hoofd om die verandering ook daadwerkelijk aan te sturen.

Bedrijven die morgen succesvol willen zijn, moeten dus niet alleen nadenken over hoe zij hun medewerkers productiever kunnen laten werken. Ze moeten ook nadenken over de manier waarop medewerkers en leidinggevenden innovatiever met elkaar kunnen samenwerken.

Bent u benieuwd naar alle onderzoeksresultaten van Microsoft? Download hier de whitepaper en ontdek hoe bedrijven een cultuur van constante innovatie en leren, kunnen ontwikkelen en behouden.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.