Logo
  • Nieuws
  • 14 januari 2020
  • Bron: October

Bijna helft MKB-ondernemers weet niet precies hoe digitale ontwikkelingen in te zetten voor groei

Volgens twee derde van de MKB-ondernemers is digitalisering noodzakelijk voor de toekomstige groei van hun organisatie. Desondanks weet 49 procent van de ondervraagden niet precies hoe digitale ontwikkelingen kunnen worden ingezet om de onderneming te laten groeien. 

Beeld Bijna helft MKB-ondernemers weet niet precies hoe digitale ontwikkelingen in te zetten voor groei

Dit blijkt uit onderzoek van October onder 1.023 Nederlandse ondernemers.

Het belang van digitalisering wordt vooral onderschreven door ondernemers in de sector informatie en communicatie. MKB’ers in de sectoren bouw en transport & logistiek zien deze noodzaak veel minder; slechts een derde van hen ziet digitalisering als een vereiste voor groei.

Kennis MKB digitale innovaties

Slechts de helft van de Nederlandse MKB-ondernemers weet hoe ze digitale toepassingen kunnen inzetten voor groei. Uit het onderzoek komt een verband naar voren tussen de kennis van digitalisering en de mate waarin ze het noodzakelijk vinden voor groei. Ondernemers in de bouwsector geven namelijk het vaakst aan over onvoldoende kennis te beschikken. Terwijl de sector informatie en communicatie hier het hoogst scoort.

Gebruik digitale tools

Digitalisering is een ontzettend breed begrip en omvat verschillende opties en mogelijkheden. In het onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen zeven verschillende type tools. Toepassingen voor bedrijfsvoering, zoals online boekhouden en cybersecurity software zijn het meest populair, zo blijkt uit het onderzoek. Digitale toepassingen voor businessmodels, zoals OCR en Advanced Analytics worden het minst vaak gebruikt.

Verband kennis en gebruik tools

Er bestaat een sterk verband tussen het op waarde schatten van digitalisering en het gebruik van digitale tools. Slechts vijftien procent van de ondernemers die weten hoe digitalisering kan bijdragen aan de groei van hun onderneming gebruikt geen enkele digitale tool. Onder ondernemers die het belang van digitalisering niet inzien, is dat maar liefst 33 procent.

Verschil investering door man en vrouw

In de afgelopen twee jaar heeft zestig procent van de Nederlandse MKB’ers geïnvesteerd in digitale ontwikkelingen. Maar liefst 35 procent van de respondenten verwacht hierin het aankomende jaar zelfs meer te investeren. Opvallend genoeg zeggen mannelijke ondernemers – vergeleken bij hun vrouwelijke tegenhangers – vaker te hebben geïnvesteerd in de digitalisering van hun onderneming en verwachten zij dit het aankomende jaar vaker te doen. Volgens onderzoek van de Europese Commissie zijn (ook Nederlandse) vrouwen in toenemende mate ondervertegenwoordigd in sectoren met een hoge digitaliseringsgraad. Daarnaast scoren zij over het algemeen lager dan mannen op het gebied van internetgebruik, internetgebruiksvaardigheden en specialistische vaardigheden en werk.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.