Logo
  • Partnerbijdrage
  • Achtergrond
  • 15 april 2024
  • Studytube

L&D Monitor 2024: ‘Tekort aan talent dwingt organisaties tot bijscholing’

Steeds meer HR-professionals zijn tevreden over de aandacht voor L&D binnen hun organisatie, blijkt uit de jaarlijkse Studytube L&D Monitor 2024. En dat L&D aan terrein wint lijkt logisch. Door de grote tekorten aan talent is leren en ontwikkelen in 2024 cruciaal voor elke organisatie. Homam Karimi, Founder & CEO van Studytube, ziet kansen om met AI (nog) meer impact te maken met L&D-activiteiten . ‘De oplossing is skill-based leren’

Beeld L&D Monitor 2024: ‘Tekort aan talent dwingt organisaties tot bijscholing’

Het is noodzakelijk om nieuw talent aan te trekken, te behouden en te voorzien van de juiste skills zodat ze klaar zijn voor de banen van morgen. Bovendien vertrekt ruim een kwart van de nieuwe medewerkers volgens het onderzoek alweer binnen een jaar. Dit maakt de uitdagingen alleen maar groter.

Waar gaat het goed met L&D in Nederland?

Karimi : “Dit jaar zien we een significante stijging in het aantal HR-professionals dat tevreden is met de aandacht voor leren en ontwikkelen in hun bedrijf: 61 procent ten opzichte van 53 procent in het voorgaande jaar. Ook zien we dit jaar dat zo’n 70 procent van de organisaties leren en ontwikkelen al geïntegreerd heeft in hun beoordelingscycli. Dat leren cruciaal is voor het functioneren van je medewerkers en je totale organisatieontwikkeling wordt dus steeds beter erkend.” .

Waar kan het beter?

Op een krappe arbeidsmarkt hebben organisaties niet alleen moeite om nieuw talent te werven, maar ook om medewerkers te behouden. 27 procent van de nieuwe medewerkers verlaat hun werkgever alweer binnen het eerste jaar zo blijkt uit de L&D Monitor

Karimi: “In een tijd waarin de arbeidsmarkt enorm krap is en het verloop ongekend hoog, is het onbegrijpelijk dat bij een derde van de organisaties de helft of meer van het opleidingsbudget blijft liggen. Het is voor organisaties cruciaal om hun medewerkers actief kansen te bieden zich te ontwikkelen, zeker gezien de wensen van de talenten die nu de arbeidsmarkt betreden. Dit wijst op een dringende behoefte aan verbetering in het inwerken van nieuwe medewerkers en goede, op maat gemaakte ontwikkelingsprogramma's. Voor Gen Z – geboren tussen 1997 en 2012, red - is dit nog belangrijker dan voor oudere generaties.”.

Hoewel het inzetten van leren als trekker voor (jong) talent nuttig is, is L&D veel meer geworden dan een interessante secundaire arbeidsvoorwaarde. De wereld verandert sneller dan ooit en medewerkers hebben continu nieuwe vaardigheden nodig om hun functies te kunnen uitvoeren. Het is dus niet alleen voor medewerkers zelf essentieel om zich te blijven ontwikkelen, maar ook voor hun organisaties. L&D is niet meer ‘nice to have’, maar een belangrijke succesfactor voor organisaties.

Voorzie je onvoldoende of ineffectieve ontwikkelmogelijkheden als organisatie, dan loop je namelijk niet alleen nieuw talent mis, maar ook het risico om medewerkers in dienst te hebben die hun werk niet goed kunnen uitvoeren. Uit cijfers van Gartner blijkt namelijk dat 58 procent van de werknemers de vaardigheden mist om effectief te presteren in hun huidige baan. De ontwikkeling van menselijk kapitaal is dus een topprioriteit om nu en in de toekomst relevant te blijven.

Gen Z wil zelf de regie in handen hebben, maar ook sturing

En dan het leren en ontwikkelen per generatie. Opvallend is dat de jongste generatie op de arbeidsmarkt, Gen Z, meer waarde hecht aan het leren onder werktijd dan andere generaties. Zij voelen zich ook verantwoordelijker: 68 procent van de Gen Z’ers meent dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling, onder babyboomers is dat 48 procent.

De nieuwe generatie werknemers wil ook een persoonlijker leeraanbod op maat (38% vs. 25% gemiddeld), en leert als eerste generatie liever digitaal dan klassikaal. Deze generatie is dus meer dan de anderen bezig met het zelf vormgeven van hun professionele carrière, maar verwacht paradoxaal genoeg wel meer sturing rondom wat te leren, en meer uitleg waarom het hen vooruit helpt.
Karimi: “Werknemers willen een persoonlijk aanbod, en sturing tegelijk. De oplossing is skill-based leren. Om bij te blijven in een snel veranderend werkveld moeten organisaties per functie in kaart brengen welke skills er nodig zijn om goed te functioneren en een leeraanbod op maat vormgeven om specifieke kwaliteiten te ontwikkelen. Met AI als katalysator lijken flexibele, digitale en gepersonaliseerde leeroplossingen de norm te worden.”

AI als middel voor persoonlijk leren

Ook in de L&D-sector is AI bezig aan een opmars. 32 procent van de HR-professionals gebruikt AI al regelmatig voor L&D-activiteiten. Bovendien denkt 57 procent dat de inzet van AI de komende vijf jaar toeneemt in hun organisatie. In 2024 verwacht 15 procent te investeren in AI. Hoe eerder je in deze trein stapt, hoe sneller je hier dus van profiteert en des te beter je voorkomt dat je kansen misloopt om je L&D-impact te vergroten en om je organisatie continu van de juiste skills te blijven voorzien.

De meest waardevolle toepassing volgens HR-professionals, is dat het eenvoudiger wordt om een gepersonaliseerd leeraanbod aan te bieden. Dit geldt ook voor kleinere organisaties waar geen grote L&D-teams in dienst zijn. Met AI kun je nu bijvoorbeeld snel een gedetailleerd inzicht krijgen in de skill gaps in je organisatie. En op basis van rollen en functies kun je uitgebreide skill maps laten genereren, inclusief suggesties voor de best passende trainingen om de ontbrekende skills effectief te ontwikkelen. Het leerplatform van Studytube maakt dit zelfs mogelijk op organisatie-, team-, en individueel niveau.

“Ons AI-gedreven leerplatform is ontworpen om organisaties te helpen de transitie te maken naar een toekomst van skill-based leren,” legt Karimi uit. “Samen met AI kun je als L&D-professional een gepersonaliseerd leeraanbod bieden dat medewerkers in staat stelt om zich snel en efficiënt de vaardigheden eigen te maken die ze nodig hebben.”

Wie nu kiest voor AI in L&D, positioneert zichzelf om talent aan te trekken, te behouden en te blijven ontwikkelen. “Wacht niet tot de toekomst je inhaalt,” is het advies van Karimi. Effectieve L&D is immers noodzakelijk. Niet alleen als ‘competitive edge’, maar ook om ervoor te zorgen dat medewerkers hun functies naar behoren kunnen blijven uitvoeren.

Studytube is het #1 leerplatform dat het voor organisaties en werknemers eenvoudiger maakt dan ooit om leerprocessen te stroomlijnen, met maximale tijdsbesparing als resultaat. Onze AI-gedreven tools, zoals de Studytube Auteurstool met AI co-piloot, zetten L&D-professionals stevig in het zadel en geven controle over de leerresultaten.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.