Logo
  • Nieuws
  • 8 oktober 2019

TNO/CBS werken aan AI voor matching op de arbeidsmarkt

In de publieke sector wordt steeds vaker geëxperimenteerd en op bescheiden schaal gewerkt met artificiële intelligentie (AI), bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit en gezondheid. Om dat op een eerlijke en verantwoorde manier te doen, is het noodzakelijk dat de AI-technologie die gebruikt wordt transparant en toetsbaar is. TNO en het CBS slaan de handen ineen om via een Partnership for Trusted AI een transparant, eerlijk en toetsbaar gebruik van AI in de publieke sector te stimuleren, met aandacht voor ethische, juridische en organisatorische randvoorwaarden.

Beeld TNO/CBS werken aan AI voor matching op de arbeidsmarkt

Artificiële Intelligentie heeft, zonder dat we het misschien merken, veel invloed gekregen op ons dagelijkse leven. Het zit in onze smartphone, helpt ons bij het shoppen en draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd. AI kan grote voordelen hebben. De herkenning van spraak, beelden en patronen, vertaalmachines, robots en vraag- en antwoordsystemen kunnen het gemak en onze gebruikerservaring verbeteren. In de gezondheidszorg kunnen met behulp van AI kleine veranderingen en afwijkingen bij patiënten veel nauwkeuriger worden waargenomen dan door een arts. Met AI kunnen ook zeer gecompliceerde operaties uitgevoerd worden. In zijn algemeenheid biedt AI steeds meer mogelijkheden om oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken.

Maatschappelijke vraagstukken

TNO en het CBS werken al veel samen op het gebied van maatschappelijke vraagstukken in de zorg, arbeid, veiligheid en criminaliteit, energie, klimaat en mobiliteit. Beide onafhankelijke organisaties ontwikkelen ook AI-kennis en toepassingen. Met de unieke data waarover het CBS beschikt, produceert het feitelijke kennis over de stand van Nederland. Deze kennis wordt gebruikt voor beleid, onderzoek en debat. In de verwerking maakt het CBS steeds meer gebruik van slimme algoritmen en geavanceerde methoden voor toegang tot de brondata. TNO beschikt naast veel inhoudelijke kennis over state-of-the art expertise om veilig data te delen en algoritmes te maken om besluitvorming te ondersteunen. Om die redenen is het voor de hand liggend dat TNO en het CBS nu de handen ineen slaan bij het gebruik van AI in de publieke sector.

Voorbeeld matching arbeidsmarkt

Een van de thema's is matching op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt kampt met een toenemende mismatch. tussen aanbod en vraag. Werkgevers kunnen de juiste mensen niet vinden en werkenden ervaren een mismatch van hun skills/vaardigheden met het werk. UWV, CBS, CPB en TNO werken aan een uniforme 'skills-'-taal om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter in evenwicht te brengen en de arbeidsproductiviteit te bevorderen. De skills-taal maakt de betekenis van skills opgedaan in één sector inzichtelijk voor andere sectoren. Aan de hand van ruim 1 miljoen arbeidsmarkttransities per jaar wordt de skills-taal adaptief gemaakt voor snelle veranderingen op de arbeidsmarkt.

Overheid en marktpartijen met elkaar verbinden

TNO en het CBS kunnen overheidsorganisaties en marktpartijen vanuit een vertrouwde en onafhankelijke positie met elkaar verbinden. Om te komen tot toetsbare en transparante technieken voor AI wordt een aantal gerichte maatschappelijke programma’s opgezet. Elk van deze programma’s is gekoppeld aan maatschappelijke thema’s uit het innovatiebeleid van het kabinet: energietransitie, duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en zorg, landbouw, water en voedsel. TNO en het CBS nodigen overheden, bedrijven en onderzoeksinstellingen uit te participeren in deze programma’s. Het doel is dat zowel overheidsorganisaties als marktpartijen kunnen beschikken over AI-kennis en -toepassingen op basis van betrouwbare data en technieken, zodat het publieke belang verzekerd is.

Wilt u samenwerken met TNO en het CBS om te komen tot transparante en toetsbare technieken voor het gebruik van AI? Neem dan voor nadere informatie contact op met: info@tno.nl of samenwerking@cbs.nl

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.