Logo
 • Opinie
 • 8 april 2019

Stappenplan Glazen Plafond dashboard/rapportage

Naar aanleiding van de media-aandacht* rondom het Gelijk Loon Gelijk Werk onderzoek dat AnalitiQs voor Aegon heeft uitgevoerd, ben ik de laatste weken met HR- en algemeen bestuurders van verschillende organisaties over dit onderwerp in gesprek gegaan. Een deel wil ook een dergelijke analyse uitvoeren en is benieuwd hoe dit het beste aangepakt kan worden. En een aantal organisaties hebben deze analyses, al dan niet achter de schermen, reeds uitgevoerd.

Uit deze gesprekken blijkt dat de conclusies zoals deze bij Aegon zijn getrokken** voor veel organisaties gelden. Zie bijvoorbeeld berichten van Citigroup, APG en het jaarverslag van Unilever

Daarmee rijst de vraag of de Gelijk Loon Gelijk Werk analyses aan de essentie van de maatschappelijke en zakelijke uitdaging bijdragen, of dat er spoken worden nagejaagd? Mijns inziens is de tijd rijp om naast een datagedreven aanpak op het thema Gelijk Loon Gelijk Werk ook datagedreven aan de slag te gaan met het thema Glazen Plafond. Hierbij alvast een aanzet die ik zou inzetten als ik HR-directeur of Diversiteit & Inclusie verantwoordelijke was.
De eerste stap die ik zou nemen, is het inrichten van een Glazen Plafond dashboard/rapportage. Hiermee ontstaat meer gevoel voor de Glazen Plafond casuïstiek. In de rapportage zou ik een aantal zaken laten terugkomen, bijvoorbeeld:

Werving

 • Wat is de brand awareness en brand preference onder mannen en vrouwen?
 • Wat is de verhouding man/vrouw in bezoek van de vacaturewebsite en sollicitaties?
 • Welk percentage is vrouw per stap van het wervingsproces?

Instroom

 • Wat is de verhouding man/vrouw bij instroom en hoe zien deze verhoudingen per functieniveau er uit?

Doorstroom

 • Hoe lang zitten mannen en vrouwen in een functie of functieniveau voordat ze een promotie (of demotie) maken?
 • Welk percentage mannen en vrouwen verandert van het ene naar het andere functieniveau?

Uitstroom 

 • Hoe zien de uitstroom verhoudingen eruit?
 • Wat is de organisatieverblijftijd van mannen en vrouwen?
 • Hoe verhouden vertrekredenen tussen mannen en vrouwen zich?

Als er uit de rapportage een mogelijke Glazen Plafond uitdaging naar voren komt zou ik vervolgens nader onderzoek uitvoeren. Startend met kwalitatief onderzoek onder vrouwelijke (ex-)medewerkers zou ik in kaart brengen welke barrières worden ervaren. Zodra er gevoel is voor barrières zou ik deze gegronde vermoedens toetsen onder de zittende werknemers middels kwantitatief onderzoek. Tevens zou ik dit kwantitatieve onderzoek gebruiken om draagvlak voor mogelijke interventies te toetsen.
Ten slotte zou ik op basis van de opgedane inzichten beleid voorstellen dat zich op bewezen bronoorzaken richt, draagvlak heeft en dus efficiënt bij zal dragen aan het oplossen van het echte Diversiteit & Inclusie probleem, te weten het Glazen Plafond.

* Eerste cao met afspraken over gelijk loon mannen en vrouwen, Verdienen mannen meer dan vrouwen, Ondanks gelijke beloning bij Aegon krijgen mannen 900 euro meer

**(1) Nominaal is er een verschil; (2) gecorrigeerd niet of nauwelijks; (3) een verklarende factor voor het verschil tussen het nominale beloningsverschil en het gecorrigeerde verschil is o.a. een lager aandeel vrouwen in hogere functies.

Wil jij inzicht in de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen binnen jouw organisatie? Neem dan contact op via contact@analitiqs.com of bezoek www.analitiqs.com. Laat data voor jou werken!

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.