Logo
  • Blog
  • 30 augustus 2013

Opleiden in crisistijd? Jazeker!

Uit het Berenschotonderzoek Ken- en Stuurgetallen voor personeelsmanagement is gebleken dat er een positieve relatie is tussen organisaties die meer besteden aan opleiden en een laag ziekteverzuim en personeelsverloop hebben, ongeacht de sector. Toch snijden veel organisaties in hun budgetten. Waarom zou u wel moeten investeren?

In de afgelopen crisisjaren hadden organisaties in eerste instantie wel wat anders aan hun hoofd dan investeren in opleiding en ontwikkeling. We zien vanaf 2008 een teruggang in de opleidingsbudgetten per medewerker. Ook de benutting van de opleidingsbudgetten is afgenomen (van 96% in 2008 naar 81% in 2012). Nu de crisis blijft voortduren dringt het besef door dat  blijvend bezuinigen op ontwikkeling geen duurzame oplossing is. Sterker nog, het investeren in de ontwikkeling van personeel is juist één van de voorwaarden van herstel. En dit inzicht is niet nieuw. Onderzoek naar bedrijven in de jaren ’80 en ‘90 (zie o.m. Cascio, 2002) toonde aan dat organisaties die bleven investeren in de ontwikkeling van hun personeel er sterker uitkwamen, dan organisaties die dit niet deden.

En hier zijn duidelijke redenen voor.

Allereerst staat de wereld niet ineens stil tijdens crisistijd. Innovaties gaan door en vereisen opleiding van het personeel om hier goed op in te spelen.  Juist innovatiekracht en creativiteit zorgen er voor dat organisaties onderscheidend blijven in deze concurrerende markt.

Daarnaast draagt het opdoen van nieuwe kennis bij aan de wendbaarheid van de organisatie. Medewerkers zijn breder inzetbaar, kunnen makkelijker inspringen voor collega’s en stromen beter door, binnen of buiten de organisatie. Een wendbare organisatie reageert gemakkelijker op veranderingen, hetgeen van groot belang is in tijden waarin de markt grillig is.

Als derde geldt hier dat het aanbieden van goede opleidingen een krachtige vorm is om personeel te binden. De mogelijkheid om zich persoonlijk te ontwikkelen wordt door veel medewerkers – zeker in de moderne kenniseconomie – als een enorme pre gezien. Organisaties die investeren in opleiding en ontwikkeling hebben meer gemotiveerde medewerkers en hebben minder last van verzuim en personeelsverloop. Dit blijkt ook weer uit een recent HR ken- en stuurgetallen onderzoek van Berenschot . Wanneer een organisatie structureel laat zien dat het investeert in haar medewerkers, zal dat ook 'rondzingen' buiten de organisatie. Dit creëert een goed imago en potentiële nieuwe medewerkers zullen deze organisatie eerder als een interessante werkgever zien. Investeren in opleiding en ontwikkeling is dus één van de voorwaarden voor duurzaam succes in uw organisatie. Zeker nu.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.