Logo
  • Blog
  • 12 oktober 2017

HR-managers vaker tevreden over gebruik HR-analytics

Steeds meer HR-managers vinden HR-analytics tamelijk tot zeer belangrijk. Daarnaast is ook de tevredenheid over het gebruik van HR-analytics binnen de organisatie licht gestegen. Het gemiddelde cijfer dat men aan het gebruik van HR-analytics geeft, ligt echter nog onder de 5. Competenties zijn daarbij de belangrijkste uitdaging.

De afgelopen jaren peilde AnalitiQs bij Nederlandse HR-managers de bekendheid met en het toepassen van HR-analytics in de organisatie. Zo ook in 2017.
Steeds meer HR-managers vinden het gebruik van HR-analytics tamelijk tot zeer belangrijk. Waar dit in 2014 88% was, is dit via 90% en 91% in respectievelijk 2015 en 2016 opgeklommen naar 94% in 2017. Daarnaast is ook de tevredenheid  over het gebruik van HR-analytics binnen de organisatie licht gestegen. Waar slechts 3 op de 10 (29%) HR-managers in 2016 op een schaal van 1 - 10 een 6 of hoger gaf aan het gebruik van HR-analytics, is dit nu 4 op de 10 (39%) HR-managers. We zijn er echter nog niet, zo blijkt uit het gemiddelde dat nog onder de 5 ligt.

HR-analytics wordt niet vaker maar beter ingezet

De enigszins hogere tevredenheid over het gebruik van HR-analytics uit zich niet in vaker gebruik van metrics en analytics. Net als vorig jaar heeft 70% het afgelopen jaar gebruik gemaakt van metrics (al dan niet in combinatie met analytics). In totaal maakt 12% gebruik van zowel metrics als analytics. Dit is vergelijkbaar met 2015 (13%) en 2016 (11%).

Figuur 1. Mate waarin organisaties Metrics en analytics gebruiken in 2015, 2016 en 2017


Bijna de helft van de HR-managers (48%) ziet wél een verbetering in het gebruik van HR-analytics. Slechts 2% geeft aan dat dit verslechterd is. Dit komt vooral door verbeterde competenties van medewerkers en het meer toepassen van analyses. Een op de drie verbeteringen zit op het gebied van competenties en bijna een op de vijf verbeteringen komen door analyses. Daarnaast zijn, net als in 2016, tools en systemen, rapportages en dashboards en bewustwording van het management verbeterd.
 

Figuur 2. Veranderingen die het gebruik van HR-analytics hebben verbeterd in 2017

Verwachting over de toename in het gebruik van HR-analytics stabiliseert

De verwachting in 2017 is dat over 12 maanden 87% metrics zal gaan gebruiken. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar (88%), maar beduidend minder dan de verwachting die men in 2015 had (94%). Van de mensen die verwacht metrics te gebruiken over 12 maanden, verwacht 60% ook analytics te gebruiken. Dit is vergelijkbaar met een jaar eerder (57%).

Figuur 3. Verwacht gebruik van HR analytics over 12 maanden in 2015, 2016 en 2017

Competenties zijn de belangrijkste uitdaging voor gebruik van HR-analytics

Om dit te bereiken, moeten enkele uitdagingen worden overwonnen. De belangrijkste uitdaging is, nog steeds, het verhogen van competenties van medewerkers. Ruim een op de vier respondenten geeft aan dat dit een belemmering vormt voor het gebruik van HR-analytics. Daarnaast zijn een HR-analytics visie vormen en HR-analytics als prioriteit stellen belangrijke belemmeringen. Dit is bij bijna een op de vier HR-managers een uitdaging (23%), terwijl dit vorig jaar nog 19% was. Daarentegen zijn, vergeleken met 2016, ondersteuning vanuit (HR-)management en tijd beduidend minder vaak belemmeringen voor het gebruik van HR-analytics geworden.


 

Figuur 4. Relatieve aantal belemmeringen voor het gebruik van HR-analytics in 2016 en 2017

Zodoende kan gezegd worden dat het belang en nut van HR-analytics steeds meer wordt ingezien. Daarnaast zijn er verbeteringen in het gebruik van HR-analytics wat zorgt voor meer tevredenheid bij HR-managers. Tevens wordt ingezien dat vooral kennis en vaardigheden een belemmering vormen, maar hier wordt aan gewerkt. Competenties zijn het afgelopen jaar de belangrijkste verbetering geweest. Belangrijke kanttekening hierbij is dat ervoor moet worden gewaakt dat HR-analytics ook de prioriteit krijgt die het verdient!

Voor meer informatie over verzuimanalyse, neem contact op met contact@analitiqs.com of bezoek onze website: www.analitiqs.com

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.