Logo
  • Nieuws
  • 23 oktober 2018
  • Bron: HR-analytics: Waarde creëren met datagedreven HR-beleid

HR Analytics: Hoe formuleer je een relevante businessvraag?

In het kader van HR Analytics is het formuleren van een relevante, helder geformuleerde businessvraag belangrijk om tot een voor de organisatie bruikbaar antwoord te komen. Met het antwoord op de businessvraag kun je gewenst beleid gaan definiëren of een concreet project opstarten.

Beeld HR Analytics: Hoe formuleer je een relevante businessvraag?

Om de vraag vanuit de HR-functie te kunnen beantwoorden moeten we ons bewust zijn van de meervoudige rol die de medewerker voor de organisatie speelt. Die is de afgelopen decennia aan verandering onderhevig geweest, wat ook gepaard ging met wisselende accenten in de rolopvatting van de HR-functionaliteit.

Bij het formuleren van de businessvraag is het dus van belang om behalve de tevredenheid van de medewerkers als doel te nemen, ook het rendement van de medewerkers als middel om het resultaat van de organisatie te realiseren. De inzet van HR creëert daarmee toegevoegde waarde voor de bedrijfsvoering. En een optimale bedrijfsvoering heeft de hoogste prioriteit. Zeker in economisch moeilijke tijden worstelen organisaties maar met één ding, namelijk het optimaal inzetten van alle beschikbare middelen: tijd, geld én mensen.

Duurzame inzetbaarheid

Kijken we bijvoorbeeld naar duurzame inzetbaarheid, dan heeft dat aan de ene kant als doel om medewerkers op een goede en gezonde manier tot aan hun pensioen te kunnen laten werken. Anderzijds gaat het om de daadwerkelijke inzetbaarheid op enig moment. Ofwel: hoe zorg je dat medewerkers goed, gezond en gemotiveerd werken, en dus optimale resultaten leveren? HR zal een probleem met betrekking tot de inzetbaarheid van de medewerkers dus altijd ook moeten vertalen naar een algemene businessvraag, die verder gaat dan de tevredenheid van de medewerkers. Alleen dan zal er draagvlak zijn voor het daadwerkelijk doorvoeren van besluiten die genomen worden naar aanleiding van een analyse.

Met deze meervoudige betekenis van de medewerker als uitgangspunt kan HR, in overleg met het management, de businessvraag gaan formuleren. Deze moet zo worden geformuleerd dat duidelijk is waarom een analyse gewenst is en welke beslissingen uiteindelijk genomen zullen worden op basis van de resultaten van de analyse.

Valkuil: niet het echte probleem maar een symptoom

De eerste fout die hierbij vaak gemaakt wordt is dat niet het echte probleem wordt aangedragen, maar een symptoom daarvan. Niet de stijging van het verloop (of de daling van de klanttevredenheid of een afname van de productiviteit) is het probleem, maar het feit dat het management voor die verandering nog geen verklaring heeft. De businessvraag zou hier kunnen zijn: wat moeten we doen om de toename van het verloop te stoppen?

In de praktijk wordt regelmatig gestart met analysevragen, subvragen die weliswaar nodig zijn om tot inzichten te komen, maar waarvan de analyse geen draagvlak zal krijgen. Een aantoonbare noodzaak om deze analyses uit te voeren ontbreekt. Analysevragen leiden wel tot inzichten en de inzichten samen leiden tot beantwoording van de businessvraag. Maar om überhaupt goede analysevragen te kunnen definiëren is eerst een heldere businessvraag nodig.

Voorbeeld 1 van een businessvraag

• Wat moet ik ten aanzien van het personeel doen om ons bedrijf succesvol te
kunnen uitbreiden met een vestiging in Spanje?
Mogelijke analysevragen zijn dan:
• Hoe ziet de arbeidsmarkt in Spanje eruit?
• Wat is het effect op ons huidig personeel als we gaan uitbreiden in Spanje?

Voorbeeld 2 van een businessvraag

• Hoe kunnen we, via een wijziging in ons personeelsbeleid, de klanttevredenheid
verhogen?
Mogelijke analysevragen zijn dan:
• Is er een samenhang tussen medewerkersbetrokkenheid en klanttevredenheid
en hoe groot is deze samenhang?
• Is er een samenhang tussen onze arbeidsvoorwaarden en het gedrag van
medewerkers ten aanzien van klanten?
• Welke drivers van medewerkersbetrokkenheid hebben de meest directe (positieve)
invloed op de klanttevredenheid?

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.