Logo
  • Blog
  • 11 februari 2016

Hoe meer je HR-processen meet, hoe lager de ziekmeldingsfrequentie

HR-professionals met een (actieve) strategische positie in de organisatie maken meer gebruik van instrumenten voor HR-processen en meten naar verhouding meer de uitkomsten van HR-processen dan HR-professionals met een mindere strategische positie. En dat meten levert meer op dan alleen maar weten.

Dat blijkt uit de nieuwe editie van het tweejaarlijks ken- en stuurgetallenonderzoek dat door Berenschot in opdracht van HR Strategie wordt uitgevoerd. Het onderzoek biedt zowel voor de deelnemende bedrijven als aan de onderzoekers een breed scala van opmerkelijke inzichten. Inzichten waarmee iedere HR-professional haar of zijn voordeel mee kan doen.

Basale cijfers

Als je serieus genomen wil worden door een ander, moet je eerst jezelf serieus nemen. Inzicht in basale cijfers omtrent de samenstelling, ontwikkeling binnen en van het personeelsbestand zijn een probaat middel voor de beeldvorming omtrent de impact en toegevoegde waarde van de HR-functie binnen jouw organisatie en jouwzelf in het bijzonder.
HR Analytics niet als een op zichzelf staand doel of omdat iedereen het er over heeft. Relevante HR-thema’s vertalen in begrijpelijke getallen als middel om vanuit HR een bijdrage te leveren aan de realisatie van de bedrijfsdoelen.

Strategische positie

Dat het zo in de praktijk werkt blijkt als we de uitkomsten van de editie 2015-2016 nader beschouwen; meer gebruik van HR-instrumenten en het vaker meten van uitkomsten van HR-processen hangt significant samen met de positie van HR in de organisatie, namelijk een strategischere positie in vergelijking met een meer administratieve positie. Anders gezegd; HR-professionals met een (actieve) strategische positie in de organisatie maken meer gebruik van instrumenten voor HR-processen en meten naar verhouding meer de uitkomsten van HR-processen dan HR-professionals  met een mindere strategische positie.

Focus

Wat verder opvalt is dat hoe nadrukkelijker uitkomsten van HR-processen worden gemeten, hoe lager de ziekmeldingsfrequentie is. Het uiteindelijke doel van het inzichtelijk maken van een HR-gerelateerd onderwerp als arbeidsverzuim is niet de productie van een cijferreeks, maar het aanbrengen van focus. Zorgvuldig gekozen ken- en stuurgetallen dragen er toe bij dat voor de organisatie relevante onderwerpen de aandacht krijgen. In samenhang met een pakket aan acties en instrumenten dient deze aandacht omgezet te worden in realisatie van de gestelde doelen; in dit geval een afname van de ziekmeldingsfrequentie.
Meten levert dus meer op dan alleen maar weten. Of als parodie om een hedendaagse reclame-slogan; ‘HR Analytics; niet omdat het kan, maar gewoon omdat het (anno 2016) moet!’

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.