Logo
  • Opinie
  • 24 april 2014

Het belang van intelligente datacombinaties

HRM kan zijn potentieel als strategische partner uitbreiden door een intelligentere benadering van HR-gegevens en zakelijke data met de resultaten van de engagementsstudie. Door de resultaten van het engagementsonderzoek in een bredere aanpak te combineren met andere beschikbare data waarover HR beschikt, zoals; verzuim, opleiding, promotie, evaluatie, omzetgegevens, klantentevredenheid, verkoopcijfers, productiecijfers, etc., kan HR een actiegerichte database creëren voor het hele bedrijf.

Ontwikkel een impactkaart

Voor een voorgaand project in een groot transportbedrijf ontwikkelden we een zogenaamde ‘impact map’, waarop de resultaten van het engagementsonderzoek gekoppeld worden aan HR-gegevens en zakelijke data. In de ‘impact map’ (zie hieronder) van dit transportbedrijf kan u de effecten van een laag engagement zien: chauffeurs met weinig engagement veroorzaken meer ongevallen, een lagere klantentevredenheid, hogere verzekeringskosten, meer medische kosten, een hoger absenteïsme en  consulteren veel vaker de bedrijfsarts. Het hoeft dan ook geen betoog dat dit soort visualisering een veel grotere impact heeft op het management dan de ‘gewone’ engagementscijfers.

4 belangrijke voordelen van een 'impact map':

1. Prioretisering onderbouwen: helder maken van drijfveren en hefbomen
2. Verrijking en verdieping van survey-informatie
3. Actiegerichte en evidence-based conclusies en aanbevelingen worden makkelijker
4. Sterkere communicatie naar het management met de zogenaamde ‘impact map’

Communiceer op basis van ‘evidence’

Het efficiënt en duidelijk communiceren van engagementsresultaten met een goed verhaal is echt essentieel voor het welslagen van een engagementsstudie. De meeste HR-professionals hebben de neiging om het management te bestoken met grote hoeveelheden data. Ik zou hiervoor de term ‘old school’ rapportering in de mond durven nemen, aangezien engagementsgegevens op die wijze niet optimaal benut worden door het bedrijf.

Tips

• Vul de surveygegevens aan met zakelijke gegevens;
• Ontwikkel ‘impact maps’ om de impact van het engagement op het bedrijf aan te tonen;
• Communiceer uitvoerbare aanbevelingen en conclusies op basis van bewijzen, in plaats van de gebruikelijke ellenlange tabellen en cijfers.

Het originele artikel vindt u hier

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.