Logo
  • Blog
  • 5 juni 2024

ESG: van de standaard ken- en stuurgetallen naar transparant en duurzaam HR

HR-professionals reiken managementteams vaak standaard personeelskengetallen aan. Getallen waar het management niet altijd op stuurt. Want aan welke knoppen gedraaid moet worden om iets te bereiken, blijft vaak onduidelijk. Met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) komt daar gelukkig verandering in zo stelt human resource accountant Hinrich Slobbe.

Beeld ESG: van de standaard ken- en stuurgetallen naar transparant en duurzaam HR

Door: Hinrich Slobbe

Instroom, doorstroom, uitstroom, leeftijdsopbouw, ziekteverzuim, iedere HR-professional is opgeleid met deze standaard ken- en stuurgetallen. En over deze getallen wordt dus ook al jaren gerapporteerd.

‘De S van ESG gaat eindelijk duurzaam worden ingevuld in Europa. En daar komt de HR-professional om de hoek kijken’

In mijn business control-praktijk kom ik de managementrapportages tegen die HR bij hen aanlevert. Op mijn vragen aan managementteams of er ook daadwerkelijk gestuurd wordt op deze gegevens, blijft het vaak angstvallig stil. Vaak worden personeelskengetallen als ‘nice to know’ voor zoete koek geslikt.

Transparant rapporteren

Aan welke knoppen er gedraaid moet worden om bepaalde uitkomsten te bereiken blijft meestal akelig vaag en onduidelijk. Maar daar komt gelukkig verandering in.
Het Europees Parlement heeft 1,5 jaar geleden de CSRD goedgekeurd. En recentelijk ook de CSDDD. De Corporate Sustainability Reporting Directive stelt ondernemingen met meer dan 250 medewerkers verplicht om transparant te gaan rapporteren over ESG (Environmental, Social, Governance).

S van ESG

En de Corporate Sustainability Due Diligence Directive dwingt grote ondernemingen om er ook actief beleid op te gaan voeren om bepaalde negatieve impact te voorkomen. Dit gaat over klimaatverandering, vervuiling, recycling, biodiversiteit maar ook over arbeidsomstandigheden, gelijke beloning en goed werkgeverschap.
Dus de S van ESG gaat eindelijk duurzaam worden ingevuld in Europa. En daar komt de HR-professional om de hoek kijken.

Andere ken- en stuurgetallen

Want bedrijven zullen verplicht moeten gaan rapporteren over baanzekerheid, werktijden, leefbare lonen, de sociale dialoog met personeel, vrijheid van vereniging, werk-privé-balans, veiligheid en gezondheid, gendergelijkheid, gelijke beloning, opleiding en ontwikkeling van vaardigheden, inclusie, maatregelen tegen geweld en intimidatie, kinderarbeid en gedwongen arbeid. En zij moeten daar vervolgens ook wat van gaan vinden, er strategische keuzes in maken en vervolgens daarop gaan sturen. Kortom, dan is het voorbij met de vrijblijvendheid.

Geen vrijblijvende thema’s meer

Organisaties die ESG in hun vaandel gaan dragen (hetzij gedwongen door wetgeving dan wel vrijwillig) vragen om een HR-afdeling met meer inhoud. Sturing op gedrag, motivatie, kwaliteit van leiderschap, cultuur op de werkvloer, goed werkgeverschap: het worden allemaal thema’s die niet meer vrijblijvend zijn maar daadwerkelijk gaan ingrijpen in de onderneming.

Verdiepen in meest recente wetgeving

En door de verantwoordelijkheid voor de gehele waardeketen (toeleveranciers en afnemers) zullen de effecten ook buiten Europa zichtbaar worden. Het is dus van groot belang dat HR-professionals zich gaan verdiepen in de meest recente wetgeving, zich de nieuwe sociale thema’s eigen gaan maken en vervolgens gaan nadenken over hoe hier beleid op moet worden geformuleerd.

Nieuw landschap aan ken- en stuurgetallen

Daar zal een heel nieuw landschap aan ken- en stuurgetallen moeten worden ontwikkeld. Denk alleen maar aan werk/privé-balans: hoe gaan we beleid formuleren zodat onze mensen zich volledig kunnen richten op de invulling van hun baan maar met behoud van noodzakelijke privé-behoeften en wensen. Bedrijven die hier succesvol in zijn zullen zich op de arbeidsmarkt in een comfortabelere positie bevinden dan ondernemingen die zich daar met een jantje-van-leiden vanaf maken. Duurzaam HR doet er toe!

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.