Logo
  • Opinie
  • 8 november 2013

Competentiemanagement loont!

Wist u dat investeren in competentiemanagement rendeert? Uit het Berenschot-onderzoek Ken- en Stuurgetallen voor personeelsmanagement blijkt dat organisaties die investeren in competentiemanagement beduidend minder uitstroom hebben van medewerkers korter dan twee jaar in dienst.

Door competentiegericht te werven en te selecteren, wordt de kwaliteit van het zoekproces vergroot en de kans op een mismatch tussen organisatie en nieuwe medewerker verkleind. Dit heeft als resultaat een flinke besparing in kosten, waaronder advertentiekosten, assessmentkosten, inwerk- en opleidingskosten en verlies van productiviteit.

Een mooi resultaat, dat nog eens vergroot wordt wanneer het bewust sturen op competenties onderdeel wordt van een strategische personeelsplanning binnen organisaties. Een strategische personeelsplanning maakt de ‘gap’ tussen beschikbaar personeel en benodigd personeel in termen van kwantiteit, kwaliteit en personeelsmix inzichtelijk. Een belangrijk onderdeel van deze gap-analyse is het in kaart brengen van de competenties van de huidige medewerkers en het afzetten daarvan tegen de benodigde competenties voor de toekomst. Hierbij kan ook gekeken worden naar het ontwikkelpotentieel van medewerkers.

HR-plan

Op basis van een gap-analyse kunnen vervolgens knelpunten op het terrein van competenties op organisatie/afdeling/teamniveau inzichtelijk worden gemaakt en een gericht HR-actieplan worden opgesteld om deze knelpunten op te lossen. Onderdelen van dit HR-actieplan kunnen bijvoorbeeld zijn: opleiden, rouleren van medewerkers, mentorschap en tijdelijke inhuur van specifieke competenties. Door competenties in een strategische personeelsplanning te gebruiken, kan ook op lange termijn een betere inzet van het huidige personeel worden gestimuleerd, verlies van productiecapaciteit worden voorkomen en continuïteit worden geborgd.

 

Sanne van den Bosch, Lotte ten Hove en Fleur Sikkema
 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.