Logo
  • Nieuws
  • 20 november 2019
  • Bron: SD Worx

Bijna driekwart beslissers vertrouwt erop dat HR inzichten verschaft op basis van HR-data

Bijna driekwart van de Europese werkgevers (69%) gaat ervan uit dat de HR-afdeling inzichten verschaft op basis van HR-data. 73% vindt deze inzichten van toegevoegde waarde voor de bedrijfsvoering. Dat blijkt uit nieuw onderzoek door HR-dienstverlener SD Worx, waarbij zakelijke beslissers binnen en buiten HR werden ondervraagd.

Beeld Bijna driekwart beslissers vertrouwt erop dat HR inzichten verschaft op basis van HR-data

De drie grootste domeinen waarop HR-analytics impact kunnen hebben, zijn:

  1. personeelskosten (45%),
  2. medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid (45%) en
  3. productiviteit (42%).

De top 3 van mogelijke obstakels om met HR-analytics aan de slag te gaan zijn:

  1. gebrek aan communicatie tussen de HR-afdeling en de rest van de organisatie (29%),
  2. de kosten (27%) en
  3. interne structuren die innovaties belemmeren (27%).

Door gegevens te verzamelen en te interpreteren, kunnen organisaties hun menselijk kapitaal versterken en hun bedrijf duurzaam opbouwen. Maar liefst 78% van de Nederlandse respondenten geeft aan gebruik te maken van inzichten gebaseerd op basis HR-gegevens, zoals het opstellen van lijsten. Daarmee komt het als beste uit de bus (10% meer dan het tweede land, Duitsland, en maar liefst 25% meer dan Frankrijk).

Naarmate de opdracht complexer wordt, neemt de toepassing ervan wat af. Naast het basisgebruik, zoals het opstellen van lijsten, gebruikt 65% van de bedrijven in Nederland de HR-data ook voor interne en externe benchmarking, en iets meer dan de helft (52%) van de Nederlandse bedrijven zet de data in voor dashboards en scorekaarten. Daar staat tegenover dat Nederland het minst vaak (10%) gebruik maakt van data voor prognoses.

53% van de respondenten denkt overigens dat het vertrouwen van niet-HR-beslissers bij de toepassing van HR-inzichten de afgelopen 2 jaar is verbeterd. Bovendien verwacht 56% dat dit de komende 2 jaar nog verder zal verbeteren.

Nederland verbetert het ziekteverzuim met data

Nederlandse respondenten geloven dat HR-analytics vooral impact kunnen hebben op het ziekteverzuim (49%), ontwikkeling van medewerkers (44%) en de capaciteit (36%). Vergeleken met zijn Europese tegenhangers maakt Nederland minder gebruik van data om de werknemerstevredenheid en -betrokkenheid (37%) en de personeelsbezetting (30%) te verbeteren.

Overigens is er wel degelijk vraag naar op HR-data gebaseerde inzichten: zo krijgt 43% van de HR-beslissers in de onderzochte Europese landen minimaal één keer per week hierover een vraag. In het merendeel van de gevallen gaat het om vragen rond verzuim (44%), gevolgd door personeelskosten (40%) en productiviteit (40%). Zakelijke beslissers zien wel degelijk de waarde in van HR-data.

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.