Logo
 • Achtergrond
 • 5 oktober 2023
 • Jan Bletz

Marcel Berghuis, CHRO Center Parcs: ‘De mogelijkheden om de lonen te verhogen zijn dan wel beperkt, er zijn wel andere knoppen om aan te draaien'

Klanttevredenheid (NPS)  en de werknemerstevredenheid (eNPS) zijn direct gecorreleerd. Dit pleit ervoor om vooral veel te investeren in werknemers aldus Marcel Berghuis, CHRO Center Parcs Europe. Zo neemt Center Parcs op grond van het jaarlijks gehouden onderzoek naar medewerkersbetrokkenheid diverse maatregelen om de eNPS te verhogen. Cijfermatige onderbouwing van HR-analyses en -budgetten is daarbij cruciaal: 'Beslissingen worden geacht aantoonbaar bij te dragen aan het rendement.'

Beeld Marcel Berghuis, CHRO Center Parcs: ‘De mogelijkheden om de lonen te verhogen zijn dan wel beperkt, er zijn wel andere knoppen om aan te draaien'

De Franse eigenaar van Center Parcs, de PVCP Group, stapelde tijdens de coronacrisis schuld op schuld. Een financiële herstructurering bracht soelaas. Het aandeel van oprichter Gérard Bremond in het (beursgenoteerde) bedrijf werd gereduceerd van 50 procent naar ongeveer 5 procent. Zo kregen de drie investeringsmaatschappijen Alcentra, Fidera en Atream (AFA) de ruimte aandelen te kopen en nieuw kapitaal te leveren waarmee het bedrijf schulden kon aflossen. Deze financiële herstructurering was de opmaat voor een nieuwe, door AFA geïnstigeerde strategie, Re-Invention 2025.

'Hoe hoger de eNPS, hoe hoger de NPS en daarmee ook de winstgevendheid'

Voor Center Parcs betekent de strategie dat het bedrijf zich op drie zaken gaat richten, zegt Marcel Berghuis, sinds augustus 2020 CHRO van Center Parcs Europe. In de eerste plaats komt er nog meer accent te liggen op het innoveren en upgraden van het product en wordt het businessmodel verder 'uitgerold', dat wil zeggen dat er nieuwe parken in Frankrijk en Duitsland geopend gaan worden, en dat geografische groei naar nieuwe landen als Denemarken meer aandacht gaat krijgen. Op de tweede plaats richt men zich met het bieden van duurzaam toerisme op maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de derde plaats zijn medewerkers van Center Parcs de cruciale succesfactor in het voldoen aan het veranderende verwachtingspatroon van gasten. Juist in service-industry als hospitality zijn het de medewerkers die het onderscheidend vermogen kleur geven.

Balanceeract

Hoewel hij rapporteert aan de CEO van Center Parcs en niet aan AFA, merkt Berghuis dagelijks dat het bedrijf nu in handen is van private equity-partijen. "De aandeelhouder stuurt meer op ratio dan emotie dan de vorige grootaandeelhouder. Private Equity-investeerders zijn gefocust op het behalen van een goed rendement op hun investering. Beslissingen worden geacht daar aantoonbaar aan bij te dragen."

Voor Berghuis als CHRO betekent dit dat hij vaak moet 'balanceren' tussen het streven naar kostenbeheersing en klantgerichtheid. Zeker met de hoge inflatie van de afgelopen tijd, wordt een beroep op zijn evenwichtskunst gedaan. "Loonsverhogingen die volledig in de pas lopen met het indexeren van de inflatie zitten er niet in. Tegelijkertijd willen we ook een aantrekkelijke werkgever zijn, ook nu de arbeidsmarkt krap is. En we willen ons serviceniveau verhogen en ons aanbod verbeteren."

Om de aandeelhouders te overtuigen dat de balans niet te sterk naar kostenbeheersing moet doorslaan, probeert Berghuis hen zoveel mogelijk mee te nemen in de 'dynamiek waar wij mee te maken hebben' en te informeren over de dilemma's waarmee hij wordt geconfronteerd, en analyses en voorstellen voor zover mogelijk te ondersteunen met concrete feiten en cijfers.

Datagedreven HR

Tijdens HR Day op 3 oktober ging Berghuis nader in op het belang van dergelijke 'datagedreven HR’. Een belangrijk argument dat hij vaak gebruikt is dat klanttevredenheid (zoals die in de Net Promoter Score tot uitdrukking komt) en de werknemerstevredenheid (de Employee Net Promoter Score) direct gecorreleerd zijn. Met andere woorden: hoe hoger de eNPS, hoe hoger de NPS en daarmee ook de winstgevendheid van Center Parcs. Dit pleit ervoor om vooral veel te investeren in werknemers. Ook de private equity-investeerders zien dit in, en zal zich hierdoor ook snel laten overtuigen om maatregelen te nemen om de ENPS te verhogen, is de ervaring van Berghuis.

HR DAY 2023: Circle of Influence

Op HR Day 2023 stond het thema Circle of Influence centraal en hoe je als HR-professional je invloed kunt vergroten. Deze inspirerende dag belichtte drie kanten van dit thema:

 • Vergroot je persoonlijke cirkel van invloed door onder meer effectiever te communiceren met je collega’s en managementteam
 • De Circle of Influence van de HR-strategie. Stem de strategie af op de bedrijfsdoelen en vergroot de betrokkenheid en het succes van medewerkers en organisatie.
 • Gebruik de nieuwste technologische ontwikkelingen om je invloedssfeer te vergroten en je werk efficiënter te maken.

Lees hier meer over de diverse sessies

 

Onderzoek medewerkersbetrokkenheid

Zo neemt Center Parcs op grond van het jaarlijks gehouden onderzoek naar medewerkersbetrokkenheid diverse maatregelen om de eNPS te verhogen. De mogelijkheden om de lonen te verhogen zijn dan wel beperkt, er zijn wel andere 'knoppen' waaraan het bedrijf kan draaien, zegt Berghuis. "Dat onderzoek levert waardevolle gegevens en inzichten op die worden gebruikt bij beleidsontwikkeling.

Als medewerkers bijvoorbeeld aangeven dat ze ontevreden zijn over leidinggevenden of de geboden ondersteuning, kunnen we gerichte maatregelen nemen om deze aspecten te verbeteren. Of als medewerkers vinden dat de opleidings- en carrièremogelijkheden binnen Center Parcs onvoldoende zijn, het bedrijf kan besluiten hieraan te werken. Begrijpen medewerkers hoe hun werk bijdraagt aan het grotere geheel? Zien ze hun taken als simpelweg het schoonmaken van vakantiehuisjes, of begrijpen ze dat ze bijdragen aan de geweldige vakantie-ervaring van onze gasten? Als we feedback krijgen, moeten we daar wat aan doen."

'De bedrijfscultuur kunnen we beïnvloeden. We kunnen onze leiders meenemen in het proces'

De belangrijkste 'knop' ? De bedrijfscultuur van het bedrijf, zegt Berghuis, waarin gastgerichtheid centraal staat. “Deze cultuur kunnen we bovendien beïnvloeden. We kunnen onze leiders meenemen in het proces, duidelijk maken welk gedrag we waarderen en welk gedrag niet, en investeren in trainingen en opleidingen met als doel deze cultuur verder te verankeren in ons bedrijf.”

Standvastig

Allemaal, zoals gezegd, op basis van ‘data driven insights’. Wat overigens niet wil zeggen dat data driven insights zaligmakend zijn. Daarnaast is het volgens Berghuis vooral zaak om ‘standvastig’ te zijn: “Achter de voorstellen staan die je doet. Verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering ervan. Toewijding tonen. Bereid zijn om feedback te ontvangen.”

Allemaal zaken waardoor je vertrouwen wekt bij medewerkers en investeerders, die niet altijd alle ins en outs van het bedrijf kennen en - ook al sturen ze sterk op cijfers en ook al worden ze voorzien van allerlei rapportages - toch ook moeten leunen op mensen en hun inzichten. En de kracht van hun presentaties. "En als ik al niet lijk te geloven in wat ik voorstel, reken maar dat mijn voorstel snel zal worden afgewezen."

Investeren in eNPS en NPS

In zijn presentatie tijdens HR Day lichtte Marcel Berghuis toe hoe een deel van de cijfermatige onderbouwing is opgezet. Verbetering van de kwaliteit en de prestaties van de medewerkers is cruciaal wil de organisatie uiteindelijk in termen van rendement beter gaan presteren. Medewerkers hebben in deze context de rol van Happy Family Makers, wat een employee journey veronderstelt die medewerkers hierin ondersteunt. Door onder meer de onderstaande pilots heeft Berghuis hiervoor de cijfermatige onderbouwing geleverd.  

1. Investeren in de Employee Net Promotor Score (eNPS)
Centrale KPI’s hierbij zijn de NPS (Net Promotor Score voor de klantwaardering) en de eNPS (de employee Net Promotor Score voor de werknemerswaardering).
De eNPS wordt uitgedrukt in 14 levers of engagement:
1. Werkdruk
2. Strategie
3. Beloning
4. Erkenning
5. Prestatie
6. Omgeving
7. Doelen stellen
8. Managementondersteuning 
9. Groeimogelijkheden
10. Zinvol werk
11. Collegiale relaties
12. Match met de organisatie
13. Beloning
14. Autonomie

Op al deze factoren is met een survey de eNPS-score opgehaald. Daaruit is naar voren gekomen in welke factoren investeren vereist is. Om de resultaten hiervan te meten zijn in ieder (EU)land waar Center Parcs actief is pilotlocaties geselecteerd en is actief HR-beleid gevoerd.

Resultaten na een jaar:

 • eNPS-score op de pilotlocaties op groeimogelijkheden 20% hoger
 • Stijging van de algemene eNPS-score op de pilotlocaties met 8 punten
 • 5% hogere beoordeling van medewerkers door klanten
 • Aanpak pilotlocaties wordt uitgerold voor alle 29 Center Parcs-locaties

2. Pilot investeren in Housekeeping
Een tweede pilot betrof verbetering van de housekeeping (onderhouden en schoonhouden vakantiewoningen), wat een belangrijke factor is voor de NPS-score. Dit werd als volgt aangepakt:

 • Selectie twee testzones per park
 • Lanceren van Housekeeping Nieuwe Stijl
 • Andere rol teamleiders (management)
 • Schoonmakers door ontwikkelen tot hostesses
 • Job crafting
 • Organisatie & processen 
 • Continue kwaliteitsmeting

Gemeten resultaten hiervan na een jaar:

 • Afname van het verzuim
 • Stabilisering verloopcijfer
 • Klanttevredenheid over schoonmaak +15%
 • Stijging NPS-score 5 punten
 • Stijging eNPS-score 14 punten
 • Uitrollen aanpak over gehele organisatie
 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.