Logo
 • Achtergrond
 • 7 april 2015
 • Toine Al & Irma Doze

HR-analytics: Waarde creëren met datagedreven HR-beleid

HR-analytics wordt vaak in één adem genoemd met e-HRM systemen en business software die organisaties een schat aan informatie leveren over hun human capital. Maar wat is HR-analytics nu precies en - vooral - wat kun/moet je ermee als HR-professional? 'HR-analytics: Waarde creëren met datagedreven HR-beleid' is het eerste Nederlandse boek dat hier diepgaand op ingaat en HR-professionals handvatten aanreikt voor een praktische aanpak van HR-analytics en implementatie in de eigen organisatie.

Beeld HR-analytics: Waarde creëren met datagedreven HR-beleid

Auteurs Toine Al en Irma Doze beschrijven hoe HR-analytics bijdraagt aan de kwaliteit van de besluitvorming. Aan prestatiemanagement, talentontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, recruitment, klanttevredenheid, enzovoort. Hoe HR-analytics stap voor stap kan worden toegepast bij het bepalen, uitvoeren en monitoren van HR-interventies, -beleid en -strategie. En hoe je een volwassen HR-analyticsfunctionaliteit kunt inrichten en implementeren.

Bestel nu

HR-analytics: datagedreven aanpak voor HR

In welke sollicitant schuilt een talent? Bij welke functies doet zich de grootste kans op langdurig verzuim voor? Van welke medewerkers wordt de klant nu écht tevreden? Honderden miljoenen euro’s investeerden organisaties – zowel profit als not for profit - de afgelopen decennia in personeelsinformatie en business-software. Dat levert ze een schat aan waardevolle gegevens op die de komende jaren blijft groeien door mobiel internet en ontwikkelingen zoals the internet of things.

'HR-analytics: Waarde creëren met datagedreven HR-beleid' laat zien hoe je met deze data de bovenstaande vragen beantwoordt. Hoe je waarde creëert voor de organisatie met behulp van HR-analytics. Door:

 • voor HR relevante businessvragen te (helpen) formuleren;
 • alle beschikbare data – waaronder big data - te gebruiken om patronen en verbanden in de organisatie zichtbaar te maken;
 • prognoses te doen over trends, risico’s en kansen;
 • voorspellende modellen te ontwikkelen.

Deze datagedreven aanpak stelt HR nog beter in staat het werkplezier en de prestaties van de medewerkers te verhogen en de performance van de organisatie te verbeteren.

Voor wie is het boek 'HR-analytics' bedoeld?

Dit boek is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de voordelen van datagedreven HR-beleid en het toepassen van data-analyse in de eigen organisatie en HR-praktijk en alles wat daar aan gerelateerd is.

Het richt zich op HR-managers en HR-directeuren (die inzicht willen krijgen in het onderwerp en willen weten hoe zij het in de organisatie kunnen gebruiken), op HR-businesspartners (die hun kennis en instrumentarium willen uitbreiden en op gelijke voet met HR-analisten willen kunnen samenwerken), op HR-analisten (en degenen die zich voorbereiden op deze rol) die de methoden en technieken van data-analyse voor HR in de vingers willen krijgen, en op HR-consultants, businessanalisten, controllers en lijnmanagers die zich willen verdiepen in het onderwerp en gebruik willen gaan maken van de mogelijkheden die het biedt bij het uitoefenen van hun werk. 

In onderstaande video een gesprek van HR Praktijk-hoofdredacteur Peter van den Hout (l) met de auteurs Irma Doze en Toine Al (r) over de aanleiding en toepassingsmogelijkheden van het boek:

 

Video van analytics groot.wmv
Bestel nu

Het boek 'HR-analytics: Waarde creëren met datagedreven HR-beleid' is opgebouwd uit drie delen:

Deel I – Wat is HR-analytics en hoe past dit in de bestaande HR-praktijk?

Deel I beschrijft in 3 hoofdstukken wat we onder HR-analytics verstaan, hoe datagedreven HR-beleid de besluitvorming verbetert, hoe het voortbouwt op bestaande methoden om HR meetbaar en planbaar te maken en de huidige HR-praktijk structureel kan versterken.

Deel II – Hoe worden elk van de 8 stappen uit het HR-analyticsproject uitgevoerd?

Deel II beschrijft vervolgens in 8 hoofdstukken hoe je de 8 stappen uit de datagedreven (HR-)beleidscyclus en alle bijbehorende (statistische) methoden en technieken in de praktijk brengt. 

Achtereenvolgens gaat Deel II in op het definiëren van de juiste businessvragen, hoe je deze kunt vertalen in een of meerdere analytics-vraagstukken, het verzamelen en prepareren van de daarvoor benodigde data, de verschillende methoden van data-analyse en statistische bewerkingen, de vertaling van de hiermee gevonden resultaten en conclusies in rapportages en geschikte visualisaties. Vervolgens komt aan de orde tot welke concrete HR-interventies, -processen, -beleid en -strategie de gevonden inzichten kunnen leiden en hoe deze na implementatie kunnen worden gemonitord met behulp van ken- en stuurgetallen oftewel KPI’s. Ook bij deze stap speelt visualisatie in de vorm van rapportages en het inrichten van dashboards een belangrijke rol.

Deel III – Hoe richt je een HR-analyticsfunctionaliteit op maat in?

Deel III behandelt in 3 hoofdstukken hoe het HR-management de methodiek van HR-analytics en de datagedreven HR-beleidscyclus kan organiseren en implementeren.

Achtereenvolgens wordt behandeld welke competenties en ICT-faciliteiten je daarvoor nodig hebt, hoe je data zorgvuldig beheert en wat er nodig is om de HR-analyticsfunctionaliteit verder uit te bouwen op verschillende niveaus. En hoe het niveau wordt afgestemd op de behoefte en de ambities van de organisatie.

Ook wordt uitgebreid stil gestaan bij de privacyregelgeving, hoe je HR-analytics volgens de regels toepast en verstandig omgaat met het thema privacy. Om het boek compleet te maken wordt in het laatste hoofdstuk een checklist gegeven om te inventariseren op welk niveau de organisatie zich bevindt en wat er nodig is om te beginnen met het eerste HR-analyticsproject.

5 redenen waarom dit boek onmisbaar is voor u

 1. Het boek 'HR-analytics: Waarde creëren met datagedreven HR-beleid' helpt u bij het bepalen van de juiste businessvragen.
 2. Het leert u te denken in data, waardoor u adviezen vanuit HR beter kunt onderbouwen.
 3. Het geeft u handvatten om meer rendement te halen uit de schat aan data die binnen uw organisatie beschikbaar is.
 4. Het is een praktische tool om vanuit HR aansluiting te vinden en verbinding te leggen met relevante business-units binnen uw organisatie.
 5. Het helpt HR-afdelingen om via een datagedreven aanpak meer impact te hebben op de resultaten van de organisatie als geheel.

Bestel nu

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.