Logo
 • Nieuws
 • 13 december 2011
 • Peter van den Hout

Top 10 HR-knelpunten met verbetertips

HR-professionals ervaren een gebrek aan interne communicatie als belangrijkste knelpunt in hun dienstverlening naar organisatie en medewerkers. Ook onvoldoende beschikbaarheid van stuurinformatie en koppeling van verschillende kennisbronnen worden als belangrijke belemmeringen gezien.

Beeld Top 10 HR-knelpunten met verbetertips

Dit blijkt uit onderzoek naar de professionalisering van de HR-functie onder 57 organisaties door Berenschot (als onderdeel van Ken- en stuurgetallen voor personeelsmanagement 2011-2012). Naarmate afdelingen verder professionaliseren en de taken in steeds gespecialiseerdere subtaken worden opgeknipt, raakt de afstemming in gevaar.

 

De complete top 10 van HR-knelpunten:

 

 1. Gebrek aan interne communicatie
 2. Onvoldoende beschikbare stuurinformatie over het presteren
 3. Verschillende kennisbronnen zijn niet aan elkaar gekoppeld
 4. Technologie sluit niet aan bij de HR-processen
 5. Niet helder uitgewerkt besturingsmodel
 6. Dienstverleningsaanbod sluit niet aan bij de vraag van de klant
 7. Gebrekkige samenwerking tussen verschillende onderdelen
 8. Gebrek aan regievoering in de keten
 9. Gemiddelde kwaliteit van de medewerkers
 10. Problemen met de aansturing van leveranciers van uitbestede diensten

 

Alle knelpunten samen bezien, lijken veel organisaties moeite te hebben met het besturingsmodel en de onderlinge samenwerking. Het gevaar hiervan is dat rollen en verantwoordelijkheden niet goed zijn belegd, waardoor HR-professionals langs elkaar heen gaan werken en er dingen blijven liggen.

 

Verbeterpunten

Een ontwikkeling op dit gebied is dat steeds meer HR-organisaties een gelaagd dienstverleningsmodel inrichten, van intranet via een callcenter tot een adviseur. Dit biedt duidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is en maakt de contactlijnen met managers en medewerkers inzichtelijk.

 

Veel genoemde knelpunten duiden erop dat de ICT-architectuur van HR-organisaties meer aandacht behoeft. Dit is niet een onderwerp waar HR een sterke affiniteit mee heeft, maar het is wel essentieel voor verdere professionalisering. HR-afdelingen moeten dus samen met ICT-specialisten met kennis van HR optrekken om voor de HR-dienstverlening een toekomstbestendige ICT-architectuur neer te zetten.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.