Logo
  • Nieuws
  • 2 januari 2012
  • Mariel Hovemann

Rijksoverheid bundelt P&O in één expertisecentrum

Acht expertisecentra voor organisatie en personeel bij de rijksoverheid verenigen zich per 1 januari 2012 in het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P). Het EC O&P faciliteert de departementen bij het uitvoeren van goed werkgeverschap.

Beeld Rijksoverheid bundelt P&O in één expertisecentrum

De dienstverlening van het EC O&P is onderverdeeld in drie clusters: Advies, In-, Door- en Uitstroom en Arbeid, Vitaliteit en Welzijn. Door de bundeling van de krachten en kennis van de expertisecentra levert het EC O&P een compleet pakket op het gebied van organisatie en personeel: van arbeidsjuridisch advies tot advies over re-integratie en sociale zekerheid en van het (bege)leiden van reorganisaties tot het geven van strategisch organisatieadvies aldus Rijksoverheid.nl

 

Loopbaanadvies

Ook loopbaanadvies en  het bijdragen aan arbeidsparticipatie en plezier op het werk voor medewerkers en leidinggevenden behoren tot de taken van het nieuwe expertisecentrum. De oprichting van het expertisecentrum past in het streven naar een compacte rijksdienst.

 

Strategisch HRM

Het Rijk kampt met flinke uitdagingen: een forse taakstelling van het kabinet Rutte, een vergrijzend ambtenarenkorps, amper jonge aanwas en alsmaar uitdijende ICT-systemen, met alle risico’s van dien. Over de vraag of je dit alles rijksbreed of per departement aanpakt, buigt Olav Welling directeur Organisatie- en Personeelsbeleid Rijk, zich. In een interview met HR Strategie zegt hij hierover: “Zoals gezegd was er tot op heden veel op dienstniveau georganiseerd. We gaan nu onder het motto ‘Vergezicht 2020’ bekijken wat we de komende jaren over de onderdelen heen georganiseerd willen zien."

 

Werksoorten

Welling: "Uitgangspunten daarbij zijn: het HR-beleid inrichten naar werksoorten, zelfredzaamheid van medewerkers en een bepaalde mate van interne mobiliteit. We hebben hierover begin oktober met alle P&O-directeuren gezamenlijk gesproken. Nu is het moment om het HR-beleid voor een langere termijn neer te zetten. Dit betreft strategische keuzes. Waarbij we nadrukkelijk onderscheid maken tussen wat van belang is voor het gehele Rijk en wat van belang is voor specifieke onderdelen.”

 

Reiskostenregelingen

“Bijvoorbeeld het loongebouw en de wijze waarop je functies beschrijft is voor het hele Rijk van belang. Er zijn echter ook onderwerpen die je rijksbreed per werksoort kunt regelen. Denk aan vraagstukken als reiskostenregelingen. Dat kun je goed rijksbreed uitsplitsen, bijvoorbeeld naar functiegroepen als beleidsmedewerkers en toezichthouders. De ene groep komt meestal naar dezelfde werkplek toe, de andere is dagelijks onderweg naar een andere locatie. Voor toezichthouders van bijvoorbeeld de Inspectie Verkeer en Waterstaat, de Douane en de Voedsel en Warenautoriteit kun je rijksbreed dezelfde regelingen maken.”

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.