Logo
  • Nieuws
  • 6 augustus 2010
  • Peter van den Hout

HR worstelt met communicatie en kennisbronnen

Gebrek aan interne communicatie en het feit dat verschillende kennisbronnen niet aan elkaar gekoppeld zijn. Dat wordt door P&O’ers gezien als de belangrijkste HR-knelpunten. Ongeveer 40 procent van de ondervraagden geeft dit aan in het HR-transformatie onderzoek van Berenschot.

Beeld HR worstelt met communicatie en kennisbronnen

Ook een niet helder uitgewerkt besturingsmodel wordt als een belangrijk knelpunt ervaren, geeft 27 procent aan. Het gevaar van een onduidelijk besturingsmodel is dat rollen en verantwoordelijkheden niet goed zijn belegd, waardoor HR-professionals langs elkaar heen gaan werken en/of dingen blijven liggen.

 

Een ontwikkeling op dit gebied is dat steeds meer HR-organisaties een gelaagd dienstverleningsmodel inrichten, het zogenaamde ‘click-call-face’ model, eventueel aangevuld met een HR Shared Service Center. Dit biedt duidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is en maakt de contactlijnen tussen HR enerzijds en managers en medewerkers anderzijds inzichtelijk.

 

e-HRM toepassingen opzetten

Veel andere genoemde knelpunten, zoals onvoldoende koppelingen, gebrek aan stuurinformatie en een slechte technologische aansluiting met processen, duiden erop dat de ICT-architectuur van HR-organisaties meer aandacht behoeft. HR zal dus samen met ICT-specialisten met kennis van HR moeten optrekken om goede e-HRM toepassingen op te zetten.

 

Download gratis whitepaper HR-transformatie

Aan het HR-transformatie onderzoek van Berenschot deden dit jaar voorjaar 48 organisaties mee. In het onderzoek is gekeken naar de organisatieinrichting van HR, de HR-doelstellingen en –knelpunten, het gebruik van prestatieindicatoren, communicatiekanalen en HR ICT-systemen. Download nu de whitepaper HR-transformatie

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.