Logo
  • Nieuws
  • 22 maart 2017
  • Peter van den Hout

Heeft u de ideale HR-fte-ratio?

De HR-fte-ratio is een goede maatstaf voor de efficientie van uw HR-functie. De HR-fte-ratio drukt uit hoeveel medewerkers in de organisatie bediend worden door één fte (van 40 uur) in de HR-functie. Weet uw wat de ideale verhouding hiervoor is?

Beeld Heeft u de ideale HR-fte-ratio?

De HR-functie van organisaties wordt steeds efficiënter ingericht, want de gemiddelde HR-fte-ratio is de afgelopen jaren gestegen van 75 naar 77. Dit betekent dat één HR-fte (van 40 uur) gemiddeld 77 medewerkers in de organisatie bedient, zo blijkt uit het onderzoek Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement van Berenschot in samenwerking met HR Strategie.

Onder de HR FTE ratio vallen alle HR-taken binnen een organisatie, met uitzondering van die taken die door de (lijn)manager worden uitgevoerd. Daaronder vallen dus ook alle HR-administratietaken, advies, beleid en management. Ook als deze onder de financiële afdeling vallen, of zijn geoutsourcet. Als de taken zijn uitbesteed worden de kosten hiervan gerapporteerd.

Hoe groter de organisatie, hoe hoger de HR-fte-ratio

Naarmate organisaties groter zijn, stijgt de HR-fte-ratio, wat betekent dat grotere organisaties naar verhouding met minder HR-capaciteit uitkomen. Dit schaalvoordeel zwakt echter wel af naarmate de omvang van de organisatie toeneemt. De HR-fte-ratio verschilt ook sterk per sector. In de collectieve sector en handel, transport en dienstverlening is de ratio een stuk hoger dan bij de overheid.

Wilt u weten hoe uw eigen HR-fte-ratio zich verhoudt tot uw sector of organisatiegrootte? Bestel dan de online benchmarktool Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement.

Producttips