Logo
  • Nieuws
  • 24 januari 2022
  • Fotografie: Toemen
  • Bron: Tilburg University

Evidence based HRM: kritische reflectie op praktische besluitvorming

In veel organisaties worstelen leidinggevenden en HR-managers met werknemergerelateerde vraagstukken. Vaak ontbreekt een kritische reflectie op het vraagstuk, waardoor (te) snel slecht onderbouwde beslissingen worden genomen die het vraagstuk niet echt oplossen. Met nadelige gevolgen voor betrokkenen en onnodige kosten voor de organisatie tot gevolg. Hoe kom je erachter wat er écht speelt op de werkvloer en welke interventies succesvol zijn? Het gratis te downloaden boek Evidence based HRM: What (do) we know about people in workplaces? van dr. Brigitte Kroon (Tilburg University) draagt met inzicht in de wetenschap achter HRM bij aan kritische reflectie op praktische besluitvorming over mensen in organisaties.

Beeld Evidence based HRM: kritische reflectie op praktische besluitvorming

Het boek laat zien welke bewezen wetenschappelijke theorieën er zijn voor een scala aan HR-vraagstukken. Daarnaast biedt het een werkplan voor managers om de theorie te combineren met hun ervaring en kennis over de praktijk waar een probleem speelt. Zo kunnen zij betere beslissingen nemen, die leiden tot betere HR-resultaten. Het boek biedt een inleiding in de kerntheorieën die ten grondslag liggen aan onderzoek naar human resource management (HRM). Het toont op een begrijpelijke manier het wetenschappelijke bewijs voor iedere theorie en geeft praktijkvoorbeelden van hoe theorieën kunnen worden toegepast. Ook worden verschillende casestudies uitgelicht en ‘studievragen’ gesteld waarmee de kennis getoetst kan worden. Het boek is geschikt voor elke manager die verantwoordelijk is voor het nemen van beslissingen over mensen in organisaties.

Evidence based HRM

Brigitte Kroon: "In mijn loopbaan viel me op dat kennis en onderzoek vanuit de universiteit niet altijd hun weg vinden naar de praktijk. Dat is zonde! Mijn droom is om wetenschappelijk onderbouwd, ofwel ‘evidence based’ human resource management toegankelijk te maken voor  zoveel mogelijk mensen: studenten, managers en wetenschappers. Het boek brengt wetenschappelijke theorie en praktijk bij elkaar voor HR-vragen die in elke organisatie leven, zoals hoe HRM bijdraagt aan prestaties onder verschillende omstandigheden, hoe HRM optimaal rekening kan houden met vraagstukken vanuit de arbeidsmarkt en de samenleving, en hoe HRM kan helpen om de kwaliteit van leven van alle werkenden te verbeteren. Studenten HRM die met het boek werken, laten me ieder jaar zien dat zij met de Evidence Based methodiek in staat zijn om in een korte tijd goed onderbouwde, praktische en effectieve adviezen voor HR-vraagstukken in organisaties te formuleren. "

Ik hoop dat mijn boek bijdraagt aan het zelfvertrouwen van huidige en toekomstige professionals om vraagstukken over mensen in organisaties kritisch en evidence-based te benaderen. En dat dat leidt tot betere beslissingen voor mensen en organisaties

Download het boek (pdf, Engels)

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.