Logo
  • Nieuws
  • 12 maart 2020
  • Bron: HR Tech Review

Elf trends in HR, mobiliteit en employability

De komende twee jaar zullen elf ontwikkelingen binnen HR, mobiliteit en employability een sterke nadruk leggen op de ontwikkeling en het behoud van menselijk kapitaal in bedrijven en organisaties. Door de schaarste op de arbeidsmarkt, nieuwe wetgeving en een reeks nieuwe arbeidsmarkttools groeien de noodzaak en de mogelijkheden om talenten beter te benutten.

Beeld Elf trends in HR, mobiliteit en employability

Dat is de kernboodschap in de whitepaper Trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en employability dat is gepubliceerd door Intelligence Group, Arbeidsmarktkansen.nl en de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie.

Aandacht voor de persoon

We gaan over naar een nieuwe fase voor HR. Dat is ooit ontstaan vanuit strak gereguleerde salarisadministraties, arbeidsvoorwaarden die aan vele wetgeving moet voldoen en prestatie management gebaseerd op cijfers en budgetten. HR was voornamelijk de rechterhand van managers om te zorgen dat alles, inclusief ontslagprocedures, netjes volgens de regels ging.

Enerzijds zijn gelukkig veel van die administratieve processen nu geautomatiseerd, anderzijds is ontdekt dat de werkende mens uit het oog is verloren. Daar zien we nu sterker dan ooit een verschuiving naar aandacht voor de medewerker zelf optreden. "Er is meer aandacht voor werkgeluk en de werkplek. De focus op harde skills en diploma’s maakt plaats voor een bredere benadering van wat mensen willen en kunnen. Sommige organisaties vragen geen cv meer of hebben zelfs het hele sollicitatieproces geschrapt." Dat laatste zien we terug bij het Open Hiring initiatief, waarbij ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt juist weer extra gemotiveerd aan het werk gaan.

Een organisatiebrede skills plattegrond voor de toekomst

Een van de ontwikkelingen zit in de verschuiving van kijken naar iemands verleden via het cv, naar iemands toekomstig potentieel via skills inzicht. Dit is deels een evolutie op Strategische Personeelsplanning en deels een meer open blik richting skills ontwikkeling van mensen, niet alleen intern maar ook extern. "Dit soort plattegronden maakt ook zichtbaar hoeveel mensen bijvoorbeeld ‘in de badkuip zitten’ en wat de toekomstige kwetsbaarheid is van de organisatie. En tegelijkertijd wordt inzichtelijk wat de benodigde technische, digital en 21st century skills zijn die de organisatie nodig heeft om wendbaar te blijven en mee te bewegen op de verschillende transities die plaatsvinden op de arbeidsmarkt."

Shared Talent Pools

Die open blik naar skills ontwikkeling komt onder andere tot uiting bij een andere trend naar shared talent pools, of in het Nederlands gedeeld werkgeverschap. Hierbij worden regionaal, branche of vakinhoudelijk specifiek pools met talenten samengesteld. De mensen in deze pools worden door verschillende werkgevers 'ingehuurd' al naar gelang er tijdelijk werk is voor de betreffende 'skills in de pool. De contractvorm verschilt per initiatief, zoals vaste contracten in Noord Nederland via Noorderlink of voor freelancers kun je bijvoorbeeld Jellow inzetten.

"In Nederland is het niet mogelijk om met meerdere werkgevers één werknemer in dienst te hebben. In België bijvoorbeeld, is dat wel mogelijk. In functies en sectoren waar bijvoorbeeld seizoensinvloeden een sterke rol spelen, of waar nog (veel) restcapaciteit aanwezig is, zoals in de zorg of het onderwijs, is het kunnen ‘delen van werknemers’ een interessante optie. In de VS zien we dat de ‘shared talent pool’ een belangrijke nieuwe trend is, o.a. om de steeds groter wordende krapte en schaarste te lijf te gaan."

Lees verder via HR Tech Review

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.