Logo
  • Nieuws
  • 29 december 2022
  • Bron: ADP

De belangrijkste wijzigingen in wet- en regelgeving voor werkgevers in 2023

Vrije ruimte werkkostenregeling, stijging premies en bijdrage, verhoging onbelaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding, wet werken waar je wilt, rapportage kilometers van werknemers. HR- en salarisdienstverlener ADP zet jaarlijks de belangrijkste wijzigingen in wet- en regelgeving voor werkgevers in 2023. Dit jaar zijn dat er nogal wat.

Beeld De belangrijkste wijzigingen in wet- en regelgeving voor werkgevers in 2023

Vrije ruimte werkkostenregeling

Veel werkgevers willen financieel wat extra’s voor hun werknemers doen om ze te helpen in deze economische uitdagende tijden. De werkkostenregeling kan hier volgend jaar uitkomst in bieden. De vrije ruimte over de eerste € 400.000 wordt volgend jaar namelijk tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3%. Vanaf € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,18 procent. 

 “Als een organisatie een eindejaarsuitkering of dertiende maand aanbiedt, kan het brutobedrag van die uitkering worden verlaagd en uitbetaald worden als bijvoorbeeld ‘vergoeding energiekosten’. Dat deel is dan voor de werknemer onbelast. Het leidt dus ook niet tot een hoger inkomen waardoor eventuele toeslagen in gevaar komen”, legt Dik Van Leeuwerden, expert wet- en regelgeving bij ADP Nederland, uit. Hij wijst ook op de stijgende belastingvrije thuiswerkvergoeding met 7,5% en reiskostenvergoeding (zie onder). 

Stijging premies en bijdrage

Premies werknemersverzekeringen blijven gedifferentieerd en zijn afhankelijk van bijvoorbeeld het soort arbeidscontract (werkloosheidsfonds), grootte van de loonsom (arbeidsongeschiktheidsfonds) en aantal WGA- en/of ZW-gevallen dat aan de werkgever toegerekend worden (werkhervattingskas). Opvallend voor 2023 is dat het maximumbedrag waar premies over betaald worden fors stijgt; van € 59.706 naar € 66.956.

Hetzelfde geldt voor de bijdrageloon Zorgverzekeringswet (ZVW).
Voor werknemers met een brutoloon per maand tot € 5.165 betalen werkgevers minder aan premies in 2023. Daarna loopt het verschil op in het nadeel van de werkgever. Voor een werknemer met een brutoloon van € 5.250 moet € 41,96 per maand meer worden afgedragen. Vanaf € 5.750 wordt het maximale verschil van € 100,09 per maand bereikt.

 


Verhoging onbelaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding

Het bedrag dat werkgevers volgend jaar onbelast mogen vergoeden voor reiskosten wordt van € 0,19 verhoogd naar € 0,21 per kilometer. Voor de thuiswerkvergoeding verandert het bedrag van € 2,00 in € 2,15 per gewerkte thuiswerkdag of een deel daarvan. Het feit dat het fiscaal mag, betekent overigens nog niet dat een werkgever het moet doen.

Wet werken waar je wilt

Het wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ is in juli met een ruime meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel regelt dat werknemers een verzoek in kunnen dienen waarin zij een wijziging van de arbeidsplaats vragen. Dit kan bijvoorbeeld het huis van de werknemer zijn, mits het binnen de Europese Unie is gelegen. De werknemer kan ook vragen om één of meer dagen per week op een andere vestiging van de werkgever te mogen werken. De werknemer krijgt meer zeggenschap. Alleen met een gemotiveerd beroep op de redelijkheid en bilijkheid kan de werkgever het verzoek afwijzen.

Rapportage kilometers van werknemers

Werkgevers met meer dan 100 werknemers moeten er rekening mee houden dat zij in 2023 worden geconfronteerd met een nieuwe administratieve last. In het kader van internationale afspraken om de CO2-uitstoot te beperken, moeten deze werkgevers alle werkgerelateerde kilometers van hun werknemers gaan rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit geldt voor zowel de woon-werk kilometers als alle overige zakelijke kilometers. Er moet ook onderscheid worden gemaakt in hoe werknemers hebben gereisd, bijvoorbeeld met de auto, openbaar vervoer of fiets. Als met de auto, bromfiets of scooter is gereisd, moet ook gerapporteerd worden op welke brandstof dat vervoermiddel rijdt (bijvoorbeeld diesel, benzine, elektrisch). Verplichte invoering staat gepland vanaf 1 juli 2023.

LEES OOK: Lonen stijgen in 2023

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.