Logo
  • Blog
  • 24 november 2014

Kiezen tussen één geïntegreerd HR systeem of e-HRM opbouwen met verschillende systemen?

Het belang van het hebben van up-to-date HR-gegevens voor managementinformatie is nog steeds groeiende. De kwaliteit van deze informatie wordt alleen maar belangrijker. Het aantal HR-systemen dat deze informatie kan leveren heeft zich de laatste jaren sterk uitgebreid en is nog steeds in ontwikkeling. Een prima ontwikkeling, maar het maakt de keuze voor het eventueel aan te schaffen e-HRM systeem er niet eenvoudiger op.

Op basis van informatie uit de praktijk zijn er diverse voor- en nadelen voor beide e-HRM oplossingen te noemen. De voordelen van één geïntegreerd systeem liggen vaak op het vlak van Single Sign On, overzichtelijkheid, eenduidige rapportages en eenmalige invoer van gegevens. Als nadelen hoor je vaak de inflexibiliteit met betrekking tot aanpassingen, de beperktere maatwerkmogelijkheden, de beperketer geschiktheid voor specifieke complexe processen (zoals tijdsregistratie) en de benodigde investering.

Voordelen los

De voordelen van losse e-hrm modules liggen (logischerwijs) in het verlengde van de nadelen die kunnen kleven aan één alles omvattend HR-systeem: snellere updates, minder complex, lagere investering en meer maatwerk mogelijkheden. Het hebben van meer systemen met het daaraan gekoppelde onderhoud, het extra beheer (tijd) en de belangentegenstellingen tussen de verschillende leveranciers worden over het algemeen gezien als nadelen van deze keuze.

Investeringsbeslissing

Niet alleen de genoemde voor-en nadelen spelen een rol bij de investeringsbeslissing. Deze factoren kunnen dusdanig van aard en belangrijkheid zijn, dat de eventuele genoemde nadelen voor lief worden genomen. Denk hierbij aan zaken als de doelstelling van de organisatie/ HR afdeling  (wat wil men in de toekomst met e-hrm?), de DMU ten aanzien van de aanschaf van de software (HR, IT, management of gebruiker), de grootte van de organisatie en de de complexiteit van de HR-processen.

Hybride model

Vanuit mijn visie hebben de gemiddelde en grote organisaties met e-HRM doelstellingen het meeste baat bij een zogenaamd hybride model: een goed basissysteem waarin alle belangrijke primaire HR-processen voldoende worden ondersteund, aangevuld met enkele specifieke HR systemen die voor dat bedrijf van extra belang zijn. Helaas is dit in de praktijk dus vaak nog lastig te verwezenlijken met name als gevolg van de koppel-mogelijkheden tussen de systemen onderling. Dit knelpunt lijkt met name te liggen bij de leveranciers van de geïntegreerde systemen. Een terughorend punt is dat men liever niet/ vaak niet openstaat om HR-modules van andere leveranciers te koppelen aan hun systeem,  een koppeling waardoor de toegevoegde waarde van e-HRM voor HR en de organisatie nog verder zou kunnen reiken dan nu al het geval is. In mijn ogen een gemiste kans om nog meer uit e-hrm te halen dan nu al het geval is.

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.