Logo
  • Blog
  • 2 september 2016

HR komt van Venus, IT van Mars

Alle mensen generaliseren en wat is het toch heerlijk om ongenuanceerd wijsheden te verspreiden. Met de titel van deze blog doe ik dapper een duit in dit zakje. HR komt van Venus en is primair een bezigheid voor vrouwen, IT komt van Mars en wordt gedomineerd door mannen. Lekker, dat lucht op!

HR komt van Venus

Eerst een feit. Rond de 70% van de eerstejaars studenten Human Resource Management op de Nederlandse Hogescholen in 2015 was vrouwelijk. (zie o.a. http://www.studiekeuze123.nl) Ook als ik in bedrijven rondkijk, zie ik dat HR-afdelingen vooral door vrouwen bemand worden. Het CBS (http://statline.cbs.nl; overzicht werkzame beroepsbevolking) bevestigt dit fenomeen.
HR gaat over mensen, dus over menselijke interactie, relaties, gevoelens en ambities, zou het daaraan liggen? Alleen bij de salarisadministrateurs heb ik de indruk dat de verdeling fifty-fifty is; als het over geld gaat, zijn er blijkbaar meer mannen vereist. Het traditionele vrouwelijk domein van de zorg - verpleging en verzorging – heeft zich fijntjes uitgebreid naar deze vormen van zorg voor de medemens. In Nederland is HR feminien en vrouwen komen van Venus. Zeg ik als man, zonder blikken of blozen.

IT komt van Mars

Nog een feit. Het percentage eerstejaars vrouwelijke studenten aan de Nederlandse HBO-ICT-opleidingen is in 2015 minder dan 10%. Ook het CBS-overzicht van de werkzame beroepsbevolking geeft hetzelfde beeld; meer dan 80% van de ICT’ers blijkt man. IT is masculien en mannen komen van Mars. Volstrekt logisch en heerlijk gevoelloos.

Klassiek verschil

Mijn stelling generaliseert de verhouding tussen HR en IT in Nederland en brengt deze terug tot het klassieke verschil tussen mannen en vrouwen. Ik zou nooit op dit idee gekomen zijn, als ik niet heel vaak in de praktijk de gevolgen van dit verschil zou zien en herkennen. Dat gaat bijvoorbeeld zo: IT presenteert een goed doordachte technische IT-oplossing en HR ervaart dit niet als een oplossing voor het HR-probleem, ondanks het feit dat er een blauwdruk is goedgekeurd en er het nodige overleg is geweest. Frustratie alom bij beide partijen.

De kloof overbruggen

Elke keer als zoiets gebeurt of dreigt te gebeuren, krijg ik daar energie van en kan ik mijn rol spelen als ‘Human Interface’. Ik ben ervan overtuigd dat het ‘snijvlak HR en IT’ alleen te overbruggen is door een mens (m/v); iemand die beide talen spreekt en beide belevingswerelden kent. In de praktijk blijkt de kloof te overbruggen door op het ene moment een vleugje menselijkheid in te brengen bij discussies over technische onderwerpen en op andere momenten juist te zorgen voor structuur en fasering zodra wolligheid en emoties de boventoon voeren. Vaak komt dit neer op het letterlijk vertalen van wensen of ideeën naar uitvoerbare specificaties of het praktisch uitleggen en laten ervaren van nieuwe IT-functionaliteit. Hierbij kunnen diverse technieken uit beide belevingswerelden helpen, zoals mindmaps, beelddenken, brownpapersessies, flowcharts en procesbeschrijvingen. Het is pendelen tussen Venus en Mars en met de beide benen op de grond blijven staan. Dit is helemaal geen rocket science, maar noodzakelijk én gewoon verkrijgbaar.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.