Logo
  • Blog
  • 24 oktober 2012

Faciliteren van zelfredzaamheid bij e-HRM onderschat

Uitgangspunt in iedere e-HRM ambitie is het vergroten van de zelfredzaamheid van managers en medewerkers. Realisatie van zelfredzaamheid gaat samen met een verandering in gedrag, verantwoordelijkheden en taken, zowel bij managers en medewerkers als bij de HR-afdeling. Dit is een complex proces dat terecht aandacht opeist.

Om het gewenste gedrag te kunnen tonen, moet de medewerker naast nieuwe vaardigheden ook kunnen beschikken over de juiste informatie. Met andere woorden, de medewerker moet zo gefaciliteerd worden, dat het vertrouwen groeit dat de nieuwe taken goed uitgevoerd kunnen worden.

Wat is het doel van faciliteren?

Faciliteren is gericht op gebruikersvriendelijkheid en informatie beschikbaar stellen met het doel de zelfredzaamheid van managers en medewerkers te ondersteunen.

Waarom is faciliteren noodzakelijk?

Goed faciliteren van medewerkers is niet alleen een randvoorwaarde om het gewenste gedrag te realiseren, maar werkt tevens stimulerend. Met een goede ondersteuning worden onzekerheden weggenomen en is er meer aandacht voor de voordelen van e-HRM.

Daarnaast borgt goed faciliteren de kwaliteit en doorlooptijd van uw proces.

Wat kan faciliteren inhouden?

Optimaliseren van de gebruikersvriendelijkheid door:
1.Realiseren van één HR-portaal, waarin alle HR gerelateerde acties gestart kunnen worden.
2.Het intuïtief / visueel opzetten van het menu in het portaal.
3.Invullen van aanwezige relevante informatie in het formulier, zodra de identificerende gegevens zijn ingevuld.
4.Het gebruik van “intelligente” formulieren, die controleren op verplicht in te vullen velden en mee te voeren documenten, plus een beperkte controle op de inhoud uitvoeren op basis van referentietabellen of formules.
5.Gebruik van context gebonden helpfuncties, die de gebruiker gericht informatie kan geven over de actie die uitgevoerd wordt.
6.Automatisch genereren van documenten en correspondentie op basis van ingevoerde informatie.
7.Doorverwijzing naar de HR-servicedesk.
Link naar het aanmaken van een ticket voor de servicedesk gedurende het uitvoeren van een proces, waarbij basisgegevens automatisch ingevuld worden.
8.24 uur per dag actuele structurele informatie beschikbaar stellen.

Ervaring

Mijn ervaring is dat faciliteren regelmatig de sluitpost van een e-HRM traject is. Vooral het faciliteren dat niet gekoppeld is aan systeemfunctionaliteit. De redenering is, dat hebben we toch allemaal al.
Meestal correct, maar dan wel vanuit de actuele HR-dienstverlening met een uitgebreide beheertaak voor en afhankelijkheid van de HR-afdeling.

De nieuwe dienstverlening, gericht op zelfredzaamheid, stelt veel hogere eisen aan het faciliteren van uw medewerkers.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.