Logo
  • Nieuws
  • 10 januari 2013
  • Siem Kannekens

Voorbeelden van duurzame inzetbaarheid in de praktijk

Omdat gezond ondernemen steeds belangrijker wordt is Zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea een samenwerking met verschillende organisaties aangegaan en helpt het zo bedrijven met het formuleren en implementeren van complete gezondheidsprogramma’s. Enkele cases van bedrijven die aan de slag zijn gegaan.

Beeld Voorbeelden van duurzame inzetbaarheid in de praktijk

Pon: behandelen, begeleiden en coachen

Bij handels- en serviceorganisatie Pon zijn het de mensen die het verschil maken. De gezondheid van medewerkers is daarom essentieel en om die reden is Pon Fit in het leven geroepen. Een programma met gerichte aandacht voor gezondheid en vitaliteit voor alle medewerkers. ‘Betrek de medewerkers erbij, dan bereik je het meest.’

Gezondheidsprogramma

Pon is een van de organisaties die de samenwerking is aangegaan. Rik-Jan Modderkolk, International Health Manager bij Pon: “Pon Fit is gerichte aandacht voor gezondheid en vitaliteit voor alle werknemers. Het programma heeft drie hoofdtaken: behandelen, begeleiden en coachen. In andere termen kan dit worden uitgelegd als Fit worden, Fit blijven en Fit zijn. Met ons gezondheidsprogramma willen wij in 2015 uiteindelijk het gezondste bedrijf van Nederland zijn,” aldus Modderkolk.

 

Fit worden

Pon doet veel voor haar medewerkers om te voorkomen dat zij te maken krijgen met gezondheidsklachten. Mocht een werknemer toch te maken krijgen met klachten dan is er een pakket aan mogelijkheden om medewerkers zo snel mogelijk weer op de been te helpen. Hierbij moet worden gedacht aan fysiotherapie op het werk, psychologische zorg, specialistische zorg binnen 5 dagen en aan de juiste begeleiding bij ernstige ziektes.

Fit blijven

Voorkomen is beter dan genezen. Om dit te realiseren heeft Pon een Werkplek Check ontwikkeld. Hiermee wordt zichtbaar welke gezondheidsproblemen er zijn en kan er gereageerd worden met gerichte trainingen, zoals tiltrainingen. Daarnaast maken cursussen als stoppen met roken en gewichtscontrole deel uit van Fit blijven. Verder is er in het kader van PMO een Health Check ontwikkeld waar de metingen niet centraal staan, maar het accent wordt gelegd op een leefstijl adviesgesprek met aandacht voor leefstijl veranderingen

Fit zijn

Bij dit onderdeel gaat het om een bepaalde levensstijl, waarbij gezond eten, voldoende bewegen en niet roken belangrijke onderdelen zijn. Pon Fit reikt mogelijkheden aan om hier aandacht aan te kunnen besteden. Het zwaartepunt van Fit zijn ligt op bewegen en sport. Pon wil graag deelnemen aan spraakmakende evenementen, zoals de New York City Marathon of de 24-uurs wielertour‘Rad am Ring’ in Duitsland. Verder heeft Pon een sportplatform ontwikkeld (www.ponfitsports.com) waarbij het voor mensen mogelijk is om onderling afspraken te maken met betrekking tot deelname aan sportactiviteiten.

Valkuilen

Modderkolk is van mening dat het contact met werknemers over een gezondere levensstijl een valkuil kan zijn. “Een medewerker is vaak helemaal niet bezig met duurzame inzetbaarheid en gezond ondernemen. Vaak onderneemt een werknemer op deze gebieden weinig actie en gaat hij er van uit dat alles vanzelf gebeurd. Gezond ondernemen is alleen een succes als er van twee kanten genoeg inzet en bereidwilligheid is.” Pon heeft een  position paper geschreven waarin het bedrijf de bal  nadrukkelijk bij de werknemer zelf legt. Deze leidraad geeft Pon de mogelijkheid om alle betrokkenen, zowel intern als extern, te informeren over de koers die er gevolgd moet worden.

Tips

De Health Manager geeft aan dat medewerkers niet direct op hun gedrag moeten worden aangesproken. “Het heeft weinig effect om een rokende werknemer te vertellen dat hij moet gaan stoppen. Wij zijn van mening dat een werknemer moet worden aangesproken om gezond te blijven. Wat voor actie zou hij zelf bijvoorbeeld ondernemen? Door de medewerkers erbij te betrekken bereik je als organisatie het meest,” besluit Modderkolk.

Eigen budget per medewerker voor gezond ondernemen

Energiedistributeur Alliander hecht veel waarde aan gezond ondernemen. Vitaliteit en motivatie zijn dan ook begrippen die centraal staan bij de HR-afdeling. Met de slogan ‘Energiek werken, nu en straks’ wordt ingezet op een duurzaam beleid. Maar hoe werkt het in de praktijk? ‘We willen een budget vrijmaken waarmee onze medewerkers zelf keuzes kunnen maken (passend bij de levensfase) en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de eigen inzetbaarheid nu en in de toekomst’.

Alliander heeft vier pijlers met betrekking tot duurzaam en verantwoord ondernemen. Het gaat hierbij om cultuur (één zijn met organisatie), kennis en kunde (competenties en vaardigheden), inhoud (arbeidsomstandigheden) en vitaliteit (fysieke en mentale conditie). Met gezond ondernemen wil Alliander al het personeel blijvend energiek laten werken en volledig inzetbaar houden.

Aanpak Energiek Werken

Het actieprogramma van de energiedistribiteur om gezond ondernemen te stimuleren bestaat bijvoorbeeld uit een inzetbaarheidsanalyse. Ingma Barten, beleidsadviseur HRM, vertelt dat met het uitvoeren van deze analyse per medewerker de huidige mate van inzetbaarheid in kaart gebracht  wordt. De input uit deze analyse wordt vervolgens ingezet om gezamenlijke interventies en oplossingsrichtingen te ontwikkelen. Daarnaast worden leidinggevenden getraind om met hun medewerkers gesprekken te voeren over vitaliteit en inzetbaarheid.

Iedere medewerker een eigen budget

Een ander actieprogramma gerelateerd aan duurzame inzetbaarheid van Alliander heeft betrekking op het vitaliteitsdoel van de energiedistribiteur. “Wij willen een budget vrijmaken waarmee onze medewerkers zelf kunnen bepalen wat er nodig is om gezond te ondernemen. Elke werknemer krijgt dan een bepaald bedrag beschikbaar om zichzelf waar nodig ‘duurzaam’ te ontwikkelen. Zo krijgen onze medewerkers de juiste middelen toegereikt om gezond ondernemen mogelijk te maken,” aldus Barten.

In de genen

De beleidsadviseur is van mening dat een duurzaam beleid in de genen van de medewerkers en organisatie moet gaan zitten. “Een valkuil zou kunnen zijn dat het gezond ondernemen als een hype en een speeltje van de afdeling HRM gezien gaat worden,” aldus Barten.

Duurzaam en verantwoord ondernemen moet landen in de cultuur en dagelijkse bedrijfsvoering. Alliander maakt dit - als onderdeel van de Persoonlijk Resultaat en Ontwikkelcyclus - een terugkerend onderwerp van gesprek tussen leidinggevende en medewerker. Een mooie beginvraag zou kunnen zijn: “Wat heb jij als medewerker nodig om gezond en fit aan het werk te blijven?”

Producttips

Ook interessant

Vitaliteit, zo maak je er werk van
Download de gratis whitepaper

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.