Logo
  • Opinie
  • 1 december 2015

Werkgever aansprakelijk voor vechtende werknemer

De aansprakelijkheid van de werkgever reikt ver. Zo is de werkgever vrij snel aansprakelijk wanneer een werknemer in de uitoefening van zijn werk schade lijdt. Ook is de werkgever aansprakelijk voor de schade die zijn klanten lijden door handelingen van het personeel. Zelfs wanneer deze schade het gevolg is van mishandeling door een werknemer, zo blijkt uit de volgende casus.

Op 6 augustus 2014 deed X boodschappen bij supermarkt Y. Op het moment dat X wilde afrekenen ontstond er een woordenwisseling tussen X en de caissière. De caissière is vanuit haar werkplek achter de kassa opgestaan en is agressief naar X toegelopen met de intentie om X te slaan. Hierop heeft een schermutseling tussen de caissière en X plaatsgevonden. Een collega van de caissière is vervolgens tussen beide gekomen.

X heeft supermarkt Y aansprakelijk gesteld voor de door de caissière veroorzaakte schade. De caissière was op basis van een arbeidsovereenkomst bij Y werkzaam. Y heeft aansprakelijkheid van de hand gewezen, maar wel een compensatie van € 5.000,- aan X betaald.

Verzoek

X verzoekt de kantonrechter onder meer om te verklaren dat Y, in haar hoedanigheid van werkgever, aansprakelijk is voor de door de caissière veroorzaakte schade.

Verweer

Y verweert zich tegen het verzoek door te stellen dat sprake was van een persoonlijk conflict tussen X en de caissière. Een functioneel verband tussen het werk van de caissière en de mishandeling ontbreekt, aldus Y. 

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter stelt vrij eenvoudig vast dat de caissière onrechtmatig heeft gehandeld tegenover X. Dat X de caissière wellicht onheus heeft bejegend, is volgens de kantonrechter niet relevant. Een caissière dient er tegen te kunnen als zij niet geheel correct wordt behandeld, aldus de kantonrechter.

Vervolgens oordeelt de kantonrechter dat Y aansprakelijk is voor het onrechtmatige handelen van de caissière, omdat het handelen van de caissière plaats vond tijdens de gebruikelijke werkzaamheden. Daarnaast was X als klant van Y in de winkel aanwezig en X wilde haar boodschappen afrekenen toen zij mishandeld werd. Er bestaat volgens de kantonrechter dan ook voldoende verband tussen de fout van de caissière en de aan haar opgedragen werkzaamheden (lees: het afrekenen van de boodschappen). De kantonrechter voegt daar nog aan toe dat een functioneel verband tussen fouten van een ondergeschikte en diens werksituatie al betrekkelijk snel moet worden aangenomen. Bovendien heeft Y onvoldoende onderbouwd dat het incident in de privésfeer van Y en de caissière zou liggen.

De kantonrechter verklaart Y derhalve aansprakelijk voor de fout van de caissière.

Vervolg

Vermoedelijk zijn X en Y na deze uitspraak met elkaar in overleg getreden over de hoogte van de schadevergoeding. Mijns inziens kan Y vervolgens de betaalde schadevergoeding verhalen op de caissière, omdat de caissière opzettelijk dan wel bewust roekeloos heeft gehandeld.   

Gegevens uitspraak: rechtbank Noord-Holland, gepubliceerd op 17 november 2015, ECLI 2015:10003.

Producttips

Ook interessant

Voorspelt Learning Agility teamsucces?
Succesvolle teams zijn belangrijk voor organisaties

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.