Logo
  • Nieuws
  • 24 oktober 2019

Groei in agile werken leidt tot het anders organiseren van de input van medewerkers

Steeds vaker gaan bedrijven en organisaties geheel of gedeeltelijk over op agile werken. Een onderdeel hiervan zijn zelfsturende teams. Vaak blijkt dat de communicatie dan verandert. Adequate informatie(voorziening) is geen vanzelfsprekendheid meer. Dit concludeert ‘agile transition fine-tuner’ Arno Korpershoek uit de vele opdrachten die hij als begeleider van agile transities uitvoerde in West-Europa.

Beeld Groei in agile werken leidt tot het anders organiseren van de input van medewerkers

Op basis van zijn jarenlange ervaring als agile coach identificeerde Korpershoek al vrij snel een ongewenst neveneffect van het agile werken. Ook na zo’n transitie is communicatie vaak nog gedacht langs traditionele, hiërarchische lijnen. Dat terwijl bij zelfsturende teams de communicatie ‘van boven naar beneden’ en ‘van beneden naar boven’ juist vermindert en verandert. Extra aandacht voor het verhaal van de werkvloer is vereist, als een agile organisatie op termijn overeind wil blijven.

Meet continu de onderstroom

Korpershoek ontwikkelde hiervoor agile sensing, een ‘gesprekstechniek’ die de gehele organisatie mobiliseert, door een continu proces van informatievergaring onder medewerkers, om op basis van anonimiteit optimaal gebruik te maken van hun echte verhalen, de onderstroom.
Korpershoek: “Agile sensing zorgt ervoor dat informatie vrijer stroomt, waardoor effectiever kan worden gestuurd in een agile transitie. Ook wordt het onderling vertrouwen tussen de uitvoeringslaag en de beslissingslaag versterkt, doordat medewerkers uit de gehele organisatie bij de besluitvorming worden betrokken.”

Kwalitatieve data voor de organisatie

“Met agile sensing draagt elke individuele medewerker anoniem bij aan het gezondheidsbeeld van de organisatie door het leveren van kwalitatieve data. De innovatieve aanpak maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat je via een app vanuit de trein op weg naar huis ervaringen of ideeën van die dag deelt," legt Korpershoek uit. "Met die kwalitatieve data bouw je vervolgens een kwantitatief beeld op. Daarmee kun je als management besluiten nemen op basis van concrete informatie. Er ontstaat vanuit individuele perceptie van de werkelijkheid ook een gedeeld begrip van de uitdagingen waar de organisatie als geheel voor staat.”

Producttips

Ook interessant

Voorspelt Learning Agility teamsucces?
Succesvolle teams zijn belangrijk voor organisaties

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.