Logo
  • Nieuws
  • 10 september 2020

Feedbackcultuur door thuiswerken significant toegenomen

Thuiswerken heeft een positieve invloed op de bedrijfscultuur, dat blijkt uit een analyse van intuo by Unit4 onder 29.197 gebruikers van hun talent enablement platform. Hoewel medewerkers elkaar minder zien, scoren company alignment en feedback nu significant hoger: de scores namen met respectievelijk 6 en 8 procent toe.

Beeld Feedbackcultuur door thuiswerken significant toegenomen

De data van intuo by Unit4 toont met name positieve inzichten in het klimaat op 'de werkvloer'. Maar liefst 8 procent van de werknemers heeft gedurende de intelligente lockdown meer feedback ontvangen dan in de periode daarvoor1. Daarnaast is de company alignment, het hebben van éénzelfde doel binnen de organisatie, met 5 procent toegenomen. Het gevoel van erkenning steeg zelfs met 6 procent. Tegelijkertijd is de relatie met collega’s met 4 procent gedaald.

Fysieke afstand mogelijke verklaring

De fysieke afstand tussen collega’s is een voordehand liggende verklaring voor de toegenomen hoeveelheid feedback tussen medewerkers en leidinggevenden. Waar feedback voorheen ‘offline’ plaatsvond, heeft zich dit nu naar een online platform verplaatst. Deze toegenomen mate van feedback heeft mogelijk ook een positieve invloed op de company alignment, doordat medewerkers vaker actief worden betrokken bij hun ontwikkeling en het bedrijfsdoel. Een nadelig effect van de fysieke afstand tussen werknemers is wel dat dit leidt tot een verminderde relatie met collega’s.

1. De data tijdens de intelligente lockdown (16 maart t/m 31 mei 2020) werd vergeleken met de periode van januari t/m 15 maart 2020)

 

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.