Logo
  • Nieuws
  • 10 november 2010
  • Ineke van de Pas, De Voort Hermes De Bont Advocaten

Is coaching ook beoordeling?

Een werkgever heeft besloten dat senior medewerkers voortaan junior medewerkers gaan coachen. Er worden hiervoor maandelijks gesprekken gevoerd (maandgesprekken). De ondernemingsraad is het hier niet mee eens. Zij stelt dat er geen sprake is van coachingsgesprekken, maar van voortgangsgesprekken met daaruit voortvloeiend gevolgen voor de beoordeling van medewerkers. Wie heeft er gelijk?

Beeld Is coaching ook beoordeling?

De OR heeft deze mening omdat in deze gesprekken concrete afspraken met medewerkers worden gemaakt. Ook wordt er een verslag van de gesprekken gemaakt, dat gestuurd wordt naar de leidinggevende die daar in het beoordelingsgesprek op terugkomt. Volgens de ondernemingsraad is dit een wijziging van de geldende regeling op het gebied van beoordelingsbeleid.

 

De ondernemer stelt zich echt op het standpunt dat de maandgesprekken in zijn geheel geen beoordelende elementen bevatten. Het is zuiver bedoeld als coaching van de medewerkers. Bovendien worden de verslagen niet in de personeeldossiers opgeborgen. Het verslag dient enkel om in een volgend gesprek te constateren wat eerder is besproken.

 

Niet in personeelsdossiers

De Voorzieningenrechter overweegt dat het goed werkgeverschap met zich meebrengt dat een werkgever de medewerker de kans geeft om zijn functie, mede in het belang van de onderneming, optimaal uit te oefenen en dat de werkgever om die reden gebruik kan maken van coaching.

 

Het verslag dat voor de maandgesprekken wordt gebruikt duidt volgens de Voorzieningenrechter niet op beoordeling, maar eerder op coaching. Dat het formulier wordt gebruikt om de volgende keer te constateren wat de laatste keer is besproken, komt de Voorzieningenrechter niet ongeloofwaardig voor. Verder blijkt niet uit enig feit dat er sprake is van beoordeling in plaats van coaching.

 

De Voorzieningenrechter ziet dan ook geen reden om te gesprekken op te schorten. Wel is daarbij van belang dat a) de gespreksverslagen niet mogen worden toegevoegd aan de personeelsdossiers, b) de gespreksverslagen enkel dienen ter ondersteuning voor de coaching en c) de gesprekken geen rol mogen spelen in de beoordelingscyclus van de medewerker.

 

Tip

Indien de ondernemingsraad constateert dat de ondernemer een besluit heeft genomen terwijl hiervoor niet de noodzakelijke instemming van de ondernemingsraad is gevraagd, kan zij de nietigheid van het besluit inroepen. In het geval van spoedeisende zaken kan de ondernemingsraad dan een voorlopige voorziening starten, zodat de zaak zo snel mogelijk wordt behandeld.

 

Kantonrechter Dordrecht 27 augustus 2010, LJN: BN 5940

Producttips

Ook interessant

Voorspelt Learning Agility teamsucces?
Succesvolle teams zijn belangrijk voor organisaties

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.