Logo
 • Nieuws
 • 28 februari 2014
 • Mariel Hovemann

Beoordelingscyclus niet goed uitgevoerd

Bij de meeste organisaties wordt minstens driekwart van de medewerkers jaarlijks beoordeeld. Bijna 40 procent van de organisaties is echter van oordeel dat de beoordelingscyclus niet goed wordt uitgevoerd zo blijkt uit onderzoek door Cito, TNO Management Consultants en Artemis Laren in samenwerking met HR Praktijk onder 367 HR-professionals.

Beeld Beoordelingscyclus niet goed uitgevoerd

83 procent van de organisaties voert jaarlijks minimaal twee functionerings- en/of beoordelingsgesprekken. Deze gesprekken gaan zowel over het halen van resultaten als over de wijze waarop ze zijn behaald.

Oorzaken doel niet bereikt

Toch zegt 34 procent dat het beoogde doel niet behaald wordt. Dit heeft diverse redenen:

 1. Inhoudelijk/in praktijk niet goed uitgevoerd (34%)
 2. Proces nog niet op orde/nieuw (17%)
 3. Belang niet ingezien/geen draagvlak (11%)
 4. Doelen/afspraken niet smart of concreet (9%)
 5. Wordt onvoldoende met resultaten gedaan (9%)
 6. Wordt slechts deels uitgevoerd (8%)
 7. Geen koppeling met organisatiedoelen (5%)
 8. Overig (8%)

Verbeterpunten beoordelingscyclus

Ter verbetering van de beoordelingscyclus worden door de helft van de respondenten aspecten van leiderschap en kwaliteit van leidinggeven genoemd die verbonden zijn aan het ‘willen, kunnen en doen.’ Opvallend is dat als verbeterpunt een voorkeur wordt uitgesproken om de beoordelingscyclus zelf te verbeteren en niet zozeer de energie te steken in de verbinding van de beoordelingscyclus met individuele én organisatie doelen. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering van de beoordelingscyclus in Nederland. Respondenten geven aan dat er verbeterd moet worden op automatisering, procesondersteuning en verhoging van de kwaliteit van de gesprekken. Het is echter de vraag of alleen een verbetering van het functioneren van de cyclus leidt tot betere resultaten van de organisatie. Respondenten benoemen dat de beoordelingscyclus aan kracht wint door deze te koppelen aan de organisatiedoelen, concrete doelstellingen en afspraken vast te stellen en hierop te sturen.

Opstellen van een effectieve HR-cyclus

Beoordelen: van verplicht nummer naar succesfactor!

Hoe pak je dit aan? In deze masterclass leren we de HR-cyclus van functioneren, beoordelen, planning en ontwikkeling effectief en logisch te verbinden met de strategische doelen van de organisatie. We vertalen die strategie in resultaatgerichte acties en een inspirerende en meetbare performance cyclus voor de medewerkers. Meer informatie

HR Academy - Kennis op niveau! HR Academy is er speciaal voor HR-professionals en functionarissen met personeelsverantwoordelijkheid. Want we hebben ons helemaal gespecialiseerd in kennisopleidingen op het gebied van human resources management. We weten hoe breed dat speelveld is en we kennen de veelheid aan onderwerpen waarvan je op de hoogte moet zijn. Daarom helpt HR Academy je om in jouw dagelijkse praktijk effectief te zijn en te groeien in je vak. Daarvoor bieden we je hoogwaardige opleidingen om je kennis op niveau te brengen én te houden. Van wet- en regelgeving tot strategie en beleid.

Producttips

Ook interessant

Voorspelt Learning Agility teamsucces?
Succesvolle teams zijn belangrijk voor organisaties

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.