Logo
  • Achtergrond
  • 6 augustus 2018
  • Koen Hofkes en Jair Shankar

Voorspelt Learning Agility teamsucces?

Teams zijn de bouwstenen van elke organisatie. In een steeds veranderende en complexe werkomgeving kan het lastig zijn ervoor te zorgen dat teams flexibel en succesvol zijn: organisaties willen dus graag weten hoe ze het beste uit hun teams kunnen halen.

Beeld Voorspelt Learning Agility teamsucces?

De laatste jaren hebben vooral Agile teams een vlucht genomen: zelfsturende teams waarin “individuen hun eigen werklast bepalen, hun werk onderling verdelen op basis van behoefte en beschikbaarheid en bijdragen aan beslissingen” (Hoda, Noble, & Marshall, 2011/2012; Highsmith 2004). Maar hoe zorg je er als organisatie nou voor dat teams goed presteren? In dit artikel onderzoeken we het verband tussen de score op Learning Agility en de performance van teams.

De data voor het onderzoek kregen we van klanten die graag meer wilden weten over het verband tussen teamsucces en Learning Agility. Door middel van een korte vragenlijst vroegen we hoe verschillende teams het afgelopen jaar hadden gepresteerd. We keken zowel naar High Performance teams als Low Performance teams, om erachter te komen welke eigenschappen zorgen dat een team goed of juist slecht presteert.

De relatie tussen Learning Agility en teamsucces

Hoge versus lage scores
In de vergelijking tussen High Performance en Low Performance teams zien we duidelijke verschillen in de scores op Learning Agility en de onderliggende domeinen: de High Performance teams scoorden significant beter dan de Low Performance teams, behalve op Mental Agility.

De High Performance teams bestaan voornamelijk uit personen die hoger dan het gemiddelde scoren. Het omgekeerde geldt voor Low Performance teams: die bestaan voornamelijk uit personen die lager dan het gemiddelde scoren. Deze uitkomst laat zien dat Learning Agility het succes van teams zou kunnen voorspellen. De resultaten duiden erop dat een team, om succesvol te zijn, moet bestaan uit personen die bovengemiddeld scoren op Learning Agility en de onderliggende domeinen.

Groepsverschillen
De drie domeinen die het meest bijdragen aan de verschillen in Learning Agility zijn Results Agility, Self-Awareness en Change Agility. High Performance teams bestaan dus uit personen die goed in staat zijn zowel hun eigen doelen als die van het team helder voor ogen te houden (Results Agility). Ook zijn ze zich bewust van hun sterke en zwakke punten (Self-Awareness) ze zijn nieuwsgierig, durven te experimenteren en zijn eerder bereid nieuwe ervaringen aan te gaan, die ze kunnen gebruiken bij het oplossen van problemen (Change Agility). Eerder onderzoek heeft de toegevoegde waarde van Self-Awareness bij personen die hoog scoren op dit domein aangetoond: zij groeiden in een jaar tijd het meest binnen hun functie. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat zelfbewuste teams beter in staat zijn feedback over hun prestaties te incasseren en implementeren, zodat ze in de toekomst beter kunnen presteren.

Je kunt je misschien wel voorstellen dat een combinatie van deze drie kwaliteiten een team succesvol maakt. Het houdt ook in dat Learning Agility gebruikt kan worden om bij voorbaat het succes van een team vast te stellen.

High Performance teams delen dezelfde eigenschappen - Low Performance teams ook

De analyse hierboven laat de relatie tussen Learning Agility en teamprestaties op een macroniveau zien. Teams die hoog scoren op Learning Agility zullen waarschijnlijk beter  presteren dan teams die laag scoren op Learning Agility. Maar delen de teams in de High Performance groep dezelfde karakteristieken? Scoren alle teamleden hoog op alle domeinen van Learning Agility? Of bestaan de teams juist uit personen met een combinatie van sterke en zwakke eigenschappen, die elkaar aanvullen?

Om die vragen te beantwoorden, hebben we alle teamleden van elk team in een grafiek gezet. Zowel de teams in de High Performance groep als de teams in de Low Performance groep blijken zeer overeenkomstige profielen te hebben. Elk High Performance  team vertoont eenzelfde dynamiek tussen de teamleden; hetzelfde geldt voor de Low Performance teams. Daarom hebben we uit beide groepen één representatief team gekozen om een duidelijke vergelijking te kunnen maken tussen beide groepen.

Het High Performance team

Elke serie stippen van één kleur staat steeds voor één teamlid en zijn of haar individuele scores op de onderliggende domeinen van Learning Agility: de blauwe stippen geven teamlid 1 weer, de gele teamlid 2, enzovoorts. De gemiddelde score op Learning Agility is 5 (de rode lijn), dus personen met een score van 6 of hoger presteren bovengemiddeld. Dat zijn de personen waar je idealiter naar op zoek bent voor je organisatie. Personen die beneden gemiddeld scoren, belanden in het rode en oranje gebied.

De meeste personen in High Performance teams scoren rond of boven het gemiddelde: hun stippen bevinden zich dus in het blauwe gebied. Alle teamleden scoren bovengemiddeld, behalve misschien twee of drie individuen.
Een voorzichtige conclusie is dat een team om succesvol te zijn, voornamelijk zou moeten bestaan uit personen die bovengemiddeld scoren op Learning Agility. Met andere woorden: om als organisatie succesvol te zijn, kan je het beste teams samenstellen met mensen die hoog scoren op Learning Agility.
Ongeveer 70% van de teamleden binnen de High Performance groep scoort gemiddeld of hoger op Learning Agility (behalve op Mental Agility, daar ligt het percentage rond 52%).

Het Low Performance teamDe grafiek laat zien dat het grootste deel van de teamleden (ongeveer 67%) in een Low Performance team onder het gemiddelde scoort. Zij zitten in de ‘gevarenzone’ (het rode gedeelte). Het laat meteen ook zien op welke domeinen van Learning Agility een teamlid zichzelf zou kunnen verbeteren om beter te slagen op persoonlijk en op teamniveau.

Conclusie

Wat maakt een team succesvol? Dat is een van de belangrijkste vragen over het functioneren van teams binnen organisaties. Om antwoord te geven op die brede vraag, hebben we de relatie tussen de score op Learning Agility en de performance van teams onderzocht. Met de input van klanten van HFMtalentindex die daarin geïnteresseerd waren, onderzochten we een diverse groep teams. We verdeelden de teams in een High Performance en een Low Performance groep en vergeleken deze groepen op het gebied van Learning Agility.

De eerste bevindingen laten zien dat de groep met High Performance teams hoger dan gemiddeld scoort op Learning Agility en de onderliggende domeinen. De groep met Low Performance teams scoort juist lager dan gemiddeld. De verschillen tussen de groepen waren, met uitzondering van het domein Mental Agility, significant.

De verschillen tussen de beide groepen zijn vooral toe te schrijven aan de domeinen Results Agility (het vermogen heldere doelen te stellen en voor ogen te houden), Self-Awareness (bewustzijn van eigen sterke en zwakke punten) en Change Agility (de bereidheid nieuwe dingen te ontdekken en te experimenteren).

Uit de groep met High Performance teams én uit de groep met Low Performance teams kwam een gemeenschappelijk profiel naar voren, dat de hele groep vertegenwoordigt. Het laat zien welke criteria gebruikt kunnen worden om teamsucces te garanderen. High Performance teams bestaan vooral uit personen die bovengemiddeld scoren op Learning Agility en personen uit de Low Performance teams scoren voornamelijk onder het gemiddelde. Daarmee biedt dit onderzoek een benchmark voor teamsucces of, voor wie het glas halfleeg ziet, mislukking.

Assessio is gespecialiseerd in strategische HR met digitale oplossingen voor ruimdenkende werving en ontwikkeling. De online assessments en tools bieden de HR-professional datagedreven inzichten over kandidaten en medewerkers. De tools anticiperen op werkprestaties, identificeren potentieel en matchen organisaties met de juiste kandidaten. Bij Assessio willen ze het traditionele recruitmentproces op zijn kop zetten en oude patronen en gewoonten uitdagen. Het identificeren van talent mag niet aan het toeval worden overgelaten: finding talent is not magic, it’s science.

Producttips

Ook interessant

Voorspelt Learning Agility teamsucces?
Succesvolle teams zijn belangrijk voor organisaties

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.