Logo
  • Achtergrond
  • 20 april 2017
  • Flip Schultz

Online feedback: 'Medewerkers vinden dat het daadwerkelijk helpt'

Digital agency Mirabeau werkt sinds begin 2016 met online feedback. De helft van het totale personeelsbestand van Mirabeau werkt er mee (140 van de 280 medewerkers). “De zoektocht naar een tool kwam voort uit een vraag van medewerkers om vaker en gerichter feedback te krijgen.”
Beeld Online feedback: 'Medewerkers vinden dat het daadwerkelijk helpt'

Aan het woord is Xandra Buiter, HR-manager bij digital agency Mirabeau. “Met feedback bedoel ik niet alleen feedback van leidinggevenden, maar van collega’s en klanten op de momenten dat het nodig is. Bijvoorbeeld als je een klantpresentatie hebt gegeven of als je met je team een project hebt afgesloten voor een klant. Hoe organiseer je dat?”

De vraag naar een feedback-tool dateert van 2015. “Er was enerzijds onvrede over de HR-cyclus die wij hadden, met een start-, functionerings- en beoordelingsgesprek verdeeld over het jaar. Er was behoefte van medewerkers aan input van verschillende kanten over het functioneren”, zegt Buiter. “Als mensen op verschillende plekken in het land werken, in verschillende projectteams samenwerken en vaak op klantlocaties zijn, dan kan zo’n tool handig zijn.”

Open Tool

De keuze viel uiteindelijk op TruQu “omdat het een heel open tool is en je als bedrijf zelf kunt bepalen welk type vragen je belangrijk vindt. Veel medewerkers vinden het een heel fijne aanvulling. Zij vinden dat het daadwerkelijk helpt om makkelijker feedback te krijgen. Maar zij zien het ook meer als een opstapje naar een gesprek. Uiteindelijk hebben medewerkers behoefte aan die verdieping. Wij zien dan ook dat medewerkers elkaar opzoeken naar aanleiding van de gegeven feedback en een gesprek aangaan, zowel medewerkers onder elkaar als met klanten. Het persoonlijke gesprek blijft cruciaal.”

Meerwaarde van online feedback

Buiter: “Op basis van de feedback die zij ontvangen – zowel via TruQu als ook op andere manieren – ontstaat een portfolio. Dit portfolio vormt weer de basis voor een goed gesprek over de ontwikkeling van een medewerker. Dat gesprek kan tussen leidinggevende en medewerker zijn, maar wij zien steeds vaker dat die gesprekken en zelfs de beoordeling plaats vinden in een andere setting, namelijk die van collega’s.”
“Wij zijn geïnteresseerd in de vraag wat de meerwaarde van online feedback is ten opzichte van geen online feedback. Wij willen een cultuur ontwikkelen waarbij het draait om samen leren en ontwikkelen. En leren doe je tijdens het dagelijkse werk. In januari 2017 vindt evaluatie plaats. We gaan het gebruik van de tool niet verplicht stellen. Het is vooral een mooie aanvulling.”

Case Mirabeau op HR Digital Congres 2017

Tijdens het HR Digital Congres 2017 deelt Xandra Buiter haar bevindingen en neemt u mee in de verandering van een traditionele performance cyclus naar continue feedback.

 

Producttips