Logo
  • Blog
  • 24 november 2016

Plan proactief voor een hybride medewerkersbestand

Als organisatie wil je wendbaar zijn en adequaat kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Dat vraagt om medewerkers die ook flexibel en inventief zijn, die op diverse manieren inzetbaar zijn en die over uiteenlopende capaciteiten en competenties beschikken. Dat lukt het best als je organisatie over een hybride medewerkersbestand beschikt.

Met een hybride medewerkersbestand doelen we op een groep medewerkers met verschillende soorten arbeidsovereenkomsten, variërend van vaste aanstellingen tot diverse flexibele contractvormen. Zo beschik je over medewerkers die letterlijk van alle markten thuis zijn, omdat ze onderling verschillen en elkaar aanvullen. Ze beschikken over verschillende kennis en kunde, hebben verschillende werkstijlen en persoonlijke vaardigheden en zijn op verschillende manieren met de organisatie verbonden.

Met een hybride groep medewerkers anticipeer je op omstandigheden waarvan je wel vermoedt dat ze zich voor kunnen gaan doen, maar waarmee je nu nog niet concreet te maken hebt.

Zoek interne en externe bronnen voor je medewerkersbestand

Kies je voor een hybride medewerkersbestand, dan kijk je idealiter verder dan je interne medewerkers. Richt je juist ook op je flexibele schil en op externe partijen waarvan je kennis en uren inhuurt. Soms heeft je organisatie behoefte aan een bepaalde inbreng van een professional die zich helemaal niet thuis voelt als hij of zij bij je in loondienst is. Die persoon kun je dan beter via een tijdelijke, meer ‘losse’ constructie inschakelen. Andere kwaliteiten heb je zo vaak nodig dat je ze beter aan de organisatie kunt binden middels een vaster dienstverband. Dat betekent dat je medewerkers hebt met een vast en tijdelijk dienstverband, maar ook ZZP’ers inhuurt en mensen ‘inleent’ van andere partijen. Bijvoorbeeld leveranciers of partijen waar je al mee samenwerkt.

Je schept zo een pool van interne competenties en ‘competenties op bestelling’. Dat maakt je organisatie veel minder kwetsbaar. Want hoe vaak gebeurt het niet dat een bedrijfskritische rol op de schouders van een of twee mensen rust? Hoe zit het met de continuïteit van de organisatie als die tijdelijk of voorgoed uitvallen? Dan is het een geruststellende gedachte om snel over een ‘back-up’ te beschikken.
Een hybride medewerkersbestand levert de beste resultaten als er ook een harde kern van vaste medewerkers is. Mensen waar men altijd op kan rekenen, die zorgen voor continuïteit op de lange termijn. Een afgewogen mix tussen vaste en flexibele contracten is dan essentieel.

Een aanpassing van HR-systemen is noodzakelijk

Het inrichten van een hybride medewerkersbestand vraagt om visie en inspanning. Visie op de rollen die in de nabije en verre toekomst in je organisatie vervuld gaan worden. En inspanning voor het inrichten van de benodigde HR-systemen en -processen. De meeste daarvan zijn immers nog altijd gericht op interne medewerkers. Inhuur of inleen van externe medewerkers vraagt echter om andere activiteiten. Maar als je nu al begint je HR-processen daarop in te richten, dan weet je zeker dat je straks meer mogelijkheden hebt om op toekomstige vragen en veranderingen in te spelen.

Producttips