Logo
  • Persbericht
  • 8 juni 2023
  • Personio
  • Bron: Personio

Management Nederlandse bedrijven ziet veel potentieel in AI en automatisering voor HR

Het management van Nederlandse mkb-bedrijven heeft hogere verwachtingen van AI-tools – zoals ChatGPT – voor HR dan hun collega’s in andere Europese landen.

Beeld Management Nederlandse bedrijven ziet veel potentieel in AI en automatisering voor HR

Gezien de moeilijke economische omstandigheden kijkt het management van Nederlandse mkb-bedrijven naar het potentieel van AI en automatisering om HR naar een hoger niveau te tillen en de efficiency te vergroten. Dit maakt echter alleen kans van slagen als deze bedrijven bij HR de ‘menselijke maat’ in het oog houden.

Dit is een van de belangrijkste conclusies uit een nieuwe survey van Personio, Europa's toonaangevende HR-softwarebedrijf voor kleine en middelgrote bedrijven. Voor deze survey zijn 250 C-suite executives en 500 HR-beslissers uit het Nederlandse mkb ondervraagd. Uit de resultaten blijkt dat ruim zeven op de tien (71%) van de Nederlandse executives van mening is dat hun bedrijf efficiënter en productiever moet worden en dat eenzelfde percentage (71%) gelooft dat AI en automatisering veel potentieel bieden om dit binnen de HR-afdeling te realiseren.

De komende 5 jaar meer AI en automatisering in HR

Bijna driekwart (73%) van de Nederlandse bedrijfsleiders is van plan om in de komende 5 jaar meer AI en automatisering in hun HR-afdeling te integreren. Dit is bijna tien procent meer dan het gemiddelde van 64 procent in de Europese survey van Personio. Gezien de recente ontwikkelingen op het gebied van  generatieve AI, zoals Chat GPT, verwacht bijna driekwart (74%) zelfs dat de HR-functie in de toekomst door AI zal worden overgenomen. Hier ligt de uitkomst van het Nederlandse management aanzienlijk voor op het Europese gemiddelde van 58 procent, wat nogmaals onderstreept dat Nederlandse bedrijven voorop lopen in Europa in het gebruik van AI.

Deze opvallende uitspraken over de toekomst van HR duiden op een fundamenteel misverstand bij de C-suite over de waarde die HR-teams hun organisaties bieden. De survey bracht een duidelijke kloof aan het licht tussen de C-suite en HR: bijna driekwart (72%) van de bedrijfsleiders gaf aan dat ze graag beter inzicht zouden willen in wat hun HR-team doet.

Koen Stam, Head of Benelux voor Personio, zegt hierover: “Nieuwe AI-tools, zoals Chat GPT, hebben het potentieel om de arbeidsplek radicaal te veranderen en dat geldt ook voor de HR-afdeling. Maar zal HR op zeker moment 'vervangen' worden door AI? Dat denk ik niet en de managers die zeggen dat dat mogelijk is, zijn mijns inziens kortzichtig en - nog zorgwekkender - zich niet voldoende bewust van de rol die effectieve HR in bedrijven speelt. In plaats daarvan verwacht ik dat AI de waarde van HR zal vergroten, omdat deze zwaarbelaste afdeling zich dan meer kan richten op bedrijfskritische zaken, zoals het creëren van een goede bedrijfscultuur of het oplossen van retentieproblemen. Daarnaast zal nieuwe technologie veel administratieve taken efficiënter maken.”

De toekomst: zowel zorgen als verwachtingen over de inzet van AI

Niet alleen bedrijfsleiders voorzien meer AI en automatisering binnen de HR-afdeling. Ook HR-managers zien een groeiende rol voor digitale tools zoals AI en automatisering om de HR-functie te veranderen. Veel van hen zijn daarbij onzeker over wat dit betekent voor hun toekomst. Bijna twee derde (61%) van de Nederlandse HR-managers is bezorgd hun baan te zullen verliezen als meer HR-functies geautomatiseerd worden.

Het goede nieuws is dat bijna driekwart (74%) van de bedrijfsleiders van mening is dat HR in de toekomst belangrijker zal worden voor het bedrijf. Daarbij liggen er duidelijke kansen voor HR-afdelingen om AI en automatisering in te zetten zodat ze meer tijd vrij kunnen maken voor het ondersteunen van de langetermijndoelen van hun bedrijf - iets dat door driekwart (75%) van de HR-managers wordt erkend.

Stam vervolgt: “Executives zijn van mening dat HR in de toekomst alleen maar belangrijker zal worden, niet minder belangrijk. Ondanks deze verwachting en het gegeven dat HR de afgelopen jaren heeft laten zien hoe waardevol ze zijn voor bedrijven, geven bedrijfsleiders ook toe dat ze niet volledig begrijpen waar de rol van HR begint en eindigt. Deze situatie moet absoluut worden aangepakt. HR-teams kunnen hun volledige potentieel alleen ontsluiten als ze direct en nauw samenwerken met het management, zodat ze kunnen laten zien welke waarde ze bieden. Tegelijkertijd moet ook het management zelf ervoor zorgen dat ze meer inzicht krijgen in de daadwerkelijke waarde van goede HR-teams - mensen zijn uiteindelijk het belangrijkste wat een organisatie heeft en waar veel in wordt geïnvesteerd.”

Het volledige rapport is hier te downloaden.

Met HR-software voor het MKB automatiseert en vereenvoudigt Personio jouw HR-taken. Zodat je tijd overhoudt voor wat echt belangrijk is: mensen!
Bezoek de website of boek een online demo!

Producttips