Logo
  • Opinie
  • 14 november 2013

Sectorplannen werkgelegenheid: mosterd na de maaltijd?

Het sectorplan werkgelegenheid voor de bouw is goedgekeurd. Bij wie kunnen mkb bedrijven aankloppen om hun arbeidsmarktpositie te verbeteren? Vastgelopen bij het FNV heb ik een beroep gedaan op Bouwend Nederland.

Een stapje verder. Waarschijnlijk wordt Fundeon, het kenniscentrum voor bouw en Infra de uitvoeringsorganisatie. Tina Boes van Fundeon is inhoudelijk goed op de hoogte van de regeling. Zodra ik haar gesproken heb zal ik u verder berichten.

Wat is de verdere stand van zaken. Het actieteam crisisbestrijding van de Stichting van de Arbeid timmert aan de weg. Voor bedrijven is het niet mogelijk om direct een beroep te doen op ondersteuning. Ik heb aan het actieteam de vraag voorgelegd op welke indirecte weg bedrijven kunnen aansluiten? In het bijzonder de mkb bedrijven. Is het een idee via een mkb loket de weg voor de mkb bedrijven te verkorten?

Ondertussen is op 11 oktober in het overleg van het kabinet met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP afgesproken dat een derde van het overall beschikbare budget wordt ingezet voor bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Minister Asscher is zeer slim, het budget wordt niet verhoogd, maar anders verdeeld. Of met andere woorden, een sigaar uit eigen doos.

Wat ik mis is zijn effectieve instrumenten voor het mkb – ik run al 26 jaar een subsidieadviesbureau met nu 10 man, vandaar de gevoeligheid met het mkb – voor het in dienst nemen van werkzoekenden en de bijscholing van personeel.

Mijn vrees is dat sectorplannen werkgelegenheid onvoldoende of te stroperig en dus te laat tot stand zullen komen. Pas als de economie weer aan is getrokken. Dat zou dan mosterd na de maaltijd zijn. Ik hoop ongelijk te krijgen. Ik houd u op de hoogte. Volgende week ben ik weer in de lucht. De komende dagen heb ik mij op advies van mijn fysio verplicht te gaan wandelen in de Eifel.

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.