Logo
  • Video
  • 11 oktober 2018

Video: Mintzberg over het belang van ‘re-balancing organisations’

In aanloop naar zijn komst naar Nederland ging de redactie van HR Strategie in gesprek met managementgoeroe Henry Mintzberg over een aantal actuele organisatievragen. Wat kunnen we leren van familiebedrijven? Hoe kunnen we grote bedrijven zo organiseren dat we ons niet alleen laten leiden door wat de aandeelhouders drijft?

Wilt u weten hoe u uw organisatie anders inricht en bestuurt om te voldoen aan de nieuwe uitdagingen van deze tijd? En wilt u Henry Mintzberg ontmoeten en uw actuele vraag stellen? Kom dan naar het Netlive seminar Het Nieuwe Organiseren volgens Mintzberg op 26 november in Soest!

Luister ook naar Mintzbergs visie op Agility en Innovatievermogen

Producttips