Logo
  • Opinie
  • 17 februari 2017

Trumpiaans HR-beleid: hoe kansrijk is het?

De eerste verrichtingen van de Amerikaanse president Trump zijn op zijn zachtst gezegd opmerkelijk en lijken tegen alle (rationele) stromen in te gaan. Een gedachte-experiment: wat als we zijn 'principes' nu eens loslaten op HR?

Zelf vat Trump zijn beleid in twee woorden samen: 'America first'. Vrij vertaald naar HR: stel de belangen van de eigen organisatie voorop. Bij mij komt dan al gauw de beruchte uitspraak naar boven van een voormalige RvB-voorzitter van een grote Nederlandse bank: 'Het gaat om maar één ding, aandeelhouderswaarde.' Kinderen van de rekening: de klant en de medewerker (en uiteindelijk ook de aandeelhouder). Daarnaast kom je met deze instelling ook al snel uit op een kostenfocus in je bedrijfsvoering. Waar kunnen we nog op besparen? Kan het met minder (mensen)? Betalen we niet te veel aan onze toeleveranciers? 

Voor HR lijkt er in dit scenario weinig eer te behalen. Zo goed mogelijk uitvoeren wat de directie wil met de volle focus op de korte termijn. Vooral geen vragen stellen, herstructureren en reorganisaties zo soepel mogelijk uitvoeren.

De muur

En dan die muur tussen Mexico en de VS, dé verkiezingsbelofte van Trump. Een muur om uw organisatie? Hoe kansrijk is dat? En waarom zou je het willen? Met een beetje fantasie zou je dan kunnen denken aan het pamperen van je eigen (vaste) medewerkers. In HR-termen: binden en boeien. Zolang dit leidt tot hoge engagement van medewerkers prima. Maar in de praktijk willen werkgevers juist medewerkers aan zich binden die gemakkelijk elders aan de slag kunnen en blijft de groep hangen die ze juist niet willen vasthouden.

Voor gezonde organisaties geldt dus een meer 'open' model, waarbij je als werkgever niet krampachtig probeert mensen met bijvoorbeeld hoge beloningen binnen te houden als ze toch al op je uitgekeken zijn. En dat brengt ons automatisch bij het volgende punt van Trumps lijstje...

Het inreisverbod

Het veelbesproken inreisverbod dat Trump per decreet uitvaardigde voor moslims uit specifiek aangewezen landen is inmiddels door een Amerikaans rechter on hold gezet. Ook Silicon Valley heeft zich inmiddels gekeerd tegen het standpunt van hun president. Juist Amerikaanse bedrijven als Google, Apple, Uber en Facebook zijn wereldwijd een lichtend voorbeeld voor innovatief ingestelde bedrijven. Zij hebben een deel van hun succes ook zeker te danken aan de instroom van medewerkers uit alle landen in de wereld. En HR weet maar al te goed dat organisaties gebaat zijn bij diversiteit, want dit komt hun innovatievermogen en daarmee hun concurrentiekracht ten goede.

Het moge duidelijk zijn dat de besproken drie uitgangspunten van Trump weinig kansrijk zijn als onderdeel van een succesvol HR-beleid. En ook al was het maar een gedachte-experiment, het brengt ons wel bij het belangrijke punt van leiderschap. Welk type leiderschap heeft een organisatie in de huidige tijd nodig? Over welke competenties moeten leiders beschikken om succesvol te zijn? Hoe beïnvloeden zij effectief het gedrag van mensen en hoe vertaal je dit door naar HR-beleid?

De 6 competenties van succesvol leiderschap

Met deze vragen in het achterhoofd hebben we vanuit HR Academy voor u een prachtige reeks leiders samengesteld waarmee u in dialoog kunt gaan. De generaal, de dirigent, de Olympische teammanager, de ‘gevallen’ leider… In de 'Dialogenreeks: de 6 competenties van succesvol leiderschap' krijgt u inzicht in de 6 competenties van succesvol leiderschap. U gaat letterlijk mee hun wereld in: de bestuurskamer, de kazerne, het concertpodium, het stadion. Leer van hun verhalen over kwetsbaarheid, twijfel, passie en doortastendheid. Stuk voor stuk inspirerende verhalen die uw geest openen en die u met een frisse blik kunt vertalen naar uw eigen organisatie.

Nieuwsgierig geworden naar deze leiders en hun verhalen? Ga gauw kijken op www.succesvolleleiders.nl om u aan te melden.

Producttips