Logo
  • Achtergrond
  • 13 januari 2016
  • Peter Runhaar

Kwart bedrijven is proactief bezig met preventie

Een op de vier organisaties lijkt actief beleid te voeren op het voorkomen van langdurig verzuim. In de overige organisaties blijven veel mogelijkheden nog onbenut. Dit blijkt uit recent onderzoek dat Arbo Unie deed onder Human Resource Managers over verzuim en inzetbaarheid.

Het onderzoek stelde verschillende vragen over middelen die proactief kunnen worden ingezet bij het vroegtijdig signaleren en/of voorkomen van langdurig verzuim. Steevast geven de antwoorden op die vragen het beeld dat ongeveer een kwart van de organisaties al ‘vol op de trom’ slaat bij het voorkomen van verzuim en dat de rest achterblijft.

We stelden bijvoorbeeld de vraag ‘Zijn er contractuele afspraken vastgelegd (bijvoorbeeld in de cao) over een vrij besteedbaar budget voor iedere medewerker, dat kan worden ingezet voor het verhogen van de eigen duurzame inzetbaarheid?’ Op deze vraag antwoordde ruim 21 procent bevestigend en 76 procent ontkennend.

24 Procent van de ondervraagden geeft aan regelmatig onderzoek naar de gezondheid en de inzetbaarheid van medewerkers te doen. En 25 procent geeft aan dat een Preventief Medisch Onderzoek of een scan op duurzame inzetbaarheid bijdragen aan het opsporen van de eerste signalen van uitval.

Hele specifieke tools, zoals de inzet van vitaliteitsprogramma’s of trainingen die specifiek gericht zijn op preventie worden met resp. bijna 14 procent en bijna 13 procent nog minder ingezet.
Rondom die preventie is dus nog heel veel winst te boeken, zo onderkennen ook de deelnemers aan het onderzoek zelf. Op de (open) vraag welke veranderingen men in de eigen organisatie wenselijk of noodzakelijk vindt, antwoorden veel deelnemers aan het onderzoek dat er sneller en proactiever gehandeld zou moeten worden. “Van (oneerbiedig gezegd) puinruimen naar proactief handelen”, zo vat één geïnterviewde de mening van veel collega’s samen.  “We moeten echt een slag maken van curatief naar preventief werken”, zegt een andere deelnemer. Dat die preventieve activiteiten op termijn veel meer opleveren dan ze kosten lijkt bij de HR-professional bekend. Het onderzoek lijkt aan te tonen dat het hoog tijd is de daad bij het woord te  voegen.

Download het onderzoeksrapport

 

Arbo Unie is een groep gedreven professionals in de bedrijfsgezondheidszorg, die organisaties vooruit brengt. Wij helpen mensen een leven lang optimaal te laten werken. Op een gezonde, veilige en productieve manier, zodat ze al hun mogelijkheden ten volle kunnen benutten. Arbo Unie is er voor organisaties in Nederland, die de filosofie van duurzame inzetbaarheid delen en die willen investeren in mensen.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.