Logo
  • Nieuws
  • 14 april 2016
  • Peter van den Hout

45-plus medewerkers: berustende werkers of bevlogen ontplooiers?

Veel organisaties slagen er niet in om een scherp beleid te voeren voor werknemers die in de tweede helft van hun carrière zitten. Een eenduidige aanpak om de mobiliteit en wendbaarheid voor werknemers boven de 45 jaar te stimuleren bestaat niet, want hun drijfveren verschillen sterk.

Beeld 45-plus medewerkers: berustende werkers of bevlogen ontplooiers?

Er zijn ruwweg vier groepen te identificeren: berustende werkers, vitale meegroeiers, betrokken blijvers en bevlogen ontplooiers. Een betere kennis van en inzicht in de drijfveren van deze groepen zal leiden tot een effectievere HR-aanpak van de 45-plus medewerkers.

Dit concluderen onderzoeksbureau Motivaction en adviesorganisatie Bientôt op basis van onderzoek onder 1643 werknemers in Nederland van boven de 45 jaar. Analyse van motivatie en gedrag van deze respondenten heeft geleid tot een Midlife Carrières-model, waarin de respondenten op basis van sociaal-economische klasse en veranderingsgezindheid zijn verdeeld in vier kenmerkende segmenten.

Aanknopingspunten voor HR

Elk segment vertegenwoordigt ongeveer een kwart van alle 45-plus werknemers in Nederland. De verdeling is opgesteld op basis van onderwerpen en thema’s die in het onderzoek aan bod kwamen. Hierbij valt te denken aan zaken als mate van leergierigheid, fitheid, thuiswerkwensen, autonomie, gevoel van erkenning, statusgerichtheid en maatschappelijke betrokkenheid.

Waar HR-interventies tot op heden erg gericht zijn op de doelgroep als totaal, biedt deze segmentering concrete aanknopingspunten voor effectief beleid, initiatieven en de communicatie per type medewerker. Het biedt ook de medewerker zelf inzicht in wat hem drijft in werk en waarom sommige dingen daarom goed en andere juist moeizamer gaan.

Berustende werkers

De berustende werkers (21 procent) zijn terughoudend en hebben een functionele blik op hun werk. Zij doen het om geld te verdienen en kunnen genieten van de sociale contacten die zij via het werk hebben. Ze worden vaak tegengehouden door onzekerheid of hebben moeite met het opkomen voor zichzelf.

Zij voelen zich vaak niet thuis op het werk en ervaren geen goede band met hun leidinggevende.
Zij zouden erbij gebaat zijn om eenvoudiger werk te doen, af te bouwen in aantal uren, meer structuur te hebben in hun dagelijkse bezigheden of een passender functie te bekleden.

Vitale meegroeiers

De vitale meegroeiers (26 procent) zijn tevreden en actieve werknemers met vaak een fijne werkplek. Zij vinden hun werk leuk, hebben een goede band met de leidinggevende en voelen zich thuis bij het bedrijf. Werk is echter niet alles in hun leven: vrije tijd is net zo belangrijk. 

Deze werknemers hoeven geen speciale behandeling zolang zij zich gewaardeerd voelen, een veilige en structurele werkomgeving hebben en door een toegankelijke leidinggevende goed worden begeleid.

Betrokken blijvers

Betrokken blijvers (27 procent) verlangen ernaar wat minder werkdruk te hebben. Het liefst zouden zij voortijdig met pensioen gaan. Dit komt omdat zij zich lichamelijk minder gezond voelen en het idee hebben niet te worden gehoord door hun leidinggevende.

Ze zouden liever minder lange dagen maken en meer flexibiliteit hebben bij het inrichten van hun werk. Daardoor zouden zij hun kennis en ervaring beter kunnen inzetten en meer toegevoegde waarde hebben voor het bedrijf, de collega’s en eventuele klanten.

Bevlogen ontplooiers

De bevlogen ontplooiers (26 procent) zijn ondernemende en assertieve werknemers die het belangrijk vinden om inhoudelijk en maatschappelijk betrokken werk te doen. Zij hebben een goede carrière achter de rug en zitten in een functie waar zij tevreden mee zijn. Zij genieten van goede secundaire arbeidsvoorwaarden en hebben een zeer goede verhouding met het bedrijf waarvoor zij werken.

Bevlogen ontplooiers denken mee met de bedrijfsvoering en hebben een uitgesproken mening. Zij verwachten een hoge mate van autonomie en een werkgever die hen vrijheid biedt. Zij willen zich continu blijven ontwikkelen. In het huidige werk zitten regels en beleidsvoering hen nog wel eens in de weg.

Wilt u weten welke aanpak in uw geval het beste werkt om de 45-plussers in uw organisatie wendbaar en mobiel te houden? Kom dan op 23 juni naar het HR Mobiliteitcongres. In een keynote zal Ester Koot van Motivaction u de handvatten hiervoor bieden.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.