Logo
  • Opinie
  • 4 november 2021

Sociale zekerheid; noodzakelijk voor werkgever en medewerker

Elke werkgever draagt een zorgplicht voor zijn medewerkers. In het geval van langdurige ziekte van een medewerker, kan deze zorgplicht een flinke last zijn. Naast een behoorlijke tijdsinvestering kunnen ook de financiële gevolgen flink oplopen. Het bieden van sociale zekerheid aan je medewerkers is hierbij van groot belang, een scherpe controle op de financiële lasten als gevolg van arbeidsongeschiktheid van je medewerkers is voor jou als werkgever een absolute noodzaak.

Een zieke medewerker. Wat nu?

Na een ziekmelding van je medewerker krijg je als werkgever direct te maken met sociale en financiële verplichtingen die gekoppeld zijn aan deze arbeidsongeschiktheid. Meestal volgt op redelijk korte termijn ook weer een betermelding, maar in het geval van langdurige ziekte is het prettig om grip te houden op de financiële gevolgen van dit ziekteverzuim. Vanaf de eerste ziektedag van tot de laatste dag van toerekening van de WIA-uitkering, maximaal twaalf jaar later, zijn er verschillende regelingen en mogelijkheden.

Regresrecht

Als je medewerker ziek is door toedoen van een derde, kan de werkgever middels het regresrecht de netto loonkosten en de re-integratiekosten verhalen bij de verzekeraar van de veroorzaker.

Ziek en uit dienst

De werkgever is verplicht zijn medewerker loon door te betalen voor een periode van twee jaar. Wanneer je medewerker in zijn ziekteperiode uit dienst treedt, of zich bij het UWV ziekmeldt binnen 28 dagen na het einde van het dienstverband, ontvangt hij/zij een Ziektewetuitkering via het UWV. Deze uitkering wordt via de premie Whk aan de voormalig werkgever doorbelast, voor maximaal twee jaar.

Twee jaar ziek

Na twee jaar stopt in de meeste gevallen je loonbetalingsplicht. In het overgrote deel van de gevallen gaat de medewerker dan ook na twee jaar ziekteverzuim uit dienst. De werkgever vraagt dan een ontslagvergunning aan bij het UWV of komt samen met de medewerker in goed overleg tot een einde dienstverband. In uitzonderlijke gevallen kan het UWV beslissen tot een loonsanctie, dan loopt de loonbetalingsplicht langer door. Het UWV kan hiertoe beslissen als je niet hebt voldaan aan je plichten die zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter.

Uit dienst na twee jaar ziek

Als je medewerker na 104 weken ziekte uit dienst gaat wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, dien je de medewerker een transitievergoeding te betalen. Je kan hier een compensatie voor aanvragen bij het UWV.

De uitkering na twee jaar ziek

Wanneer je medewerker meer dan 104 weken gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, of volledig arbeidsongeschikt maar niet duurzaam, dan ontvangt hij/zij een WGA uitkering. Deze uitkering kan tot maximaal tien jaar worden doorberekend aan de  werkgever waar de medewerker ziek is geworden middels de premie Whk.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.