Logo
  • Nieuws
  • 17 juni 2015
  • Bron: Acture

Lastenverlichting van 425 miljoen door verkorten loondoorbetalingsverplichting

Het verkorten van de loondoorbetalingsverplichting door werkgevers leidt tot lastenverlichting van 425 miljoen euro. Dit staat lijnrecht op de recente berekening van het CPB. Het CPB heeft  namelijk berekend dat het verkorten van de loondoorbetalingsperiode van twee naar één jaar gaat leiden tot een toename aan kosten van 800 miljoen. Dit blijkt uit een analyse van Acture, de grootste private uitvoerder van de Ziektewet.

"De doorrekening door het CPB  is in zichzelf valide want deze is gebaseerd op de aanname dat het tweede ziektejaar eenzelfde, lage, herstelkans zal laten zien als het eerste WGA-jaar. Echter, uit onze data blijkt  dat er wel degelijk een lastenverlichting haalbaar is door de verkorting van de loondoorbetalingsperiode. Wij baseren deze gegevens op onze meer dan 70.000  ziektemeldingen die wij jaarlijks voor onze rekening nemen," aldus Maudie Derks, algemeen directeur van Acture.

Zij vervolgt: "Het effect van de keuring na een jaar is zichtbaar in onze cijfers. Deze leidt bij 30 procent van de mensen die gekeurd worden tot een herstelmelding. Vervolgens is het aantal herstelmeldingen in het tweede ziektejaar nog steeds zo'n 50 procent. Dit zijn de feitelijke cijfers, die CPB helaas niet tot haar beschikking had.  Maar de realiteit is dat in het tweede ziektejaar je uit mag gaan van hetzelfde aantal herstelmeldingen als bij twee jaar loondoorbetaling zonder keuring. Door de eerste keuring te vervroegen naar het eerste jaar kunnen 30 procent van de mensen weer aan het werk in plaats van arbeidsongeschikt te blijven. Volgens onze berekeningen leidt dit tot een lastenverlichting voor de werkgevers van 425 miljoen."

Robuuster stelsel sociale zekerheid

"We kwamen tot deze inzichten vanuit ons position paper dat we ten tijde van de publicatie van het CPB aan het voorbereiden waren. Daarin benoemen we een set aan maatregelen die moet leiden tot een sterker en robuuster stelsel van sociale zekerheid in Nederland. We snappen hoe het CPB aan zijn berekeningen komt, echter met onze data hebben we meer inzicht in het daadwerkelijke verloop van het tweede ziektejaar en het effect van een keuring na een jaar. Deze data stellen we ook graag beschikbaar aan het CPB zodat ze dit mee kunnen nemen in hun analyses en berekeningen," aldus Derks.

Acture is private uitvoerder eigenrisicodragerschap ziektewet. Dit betekent dat Acture in plaats van UWV uitvoering geeft aan de Ziektewet voor mensen zonder arbeidsovereenkomst. Waarom is dat voor u als bedrijf interessant? Dit is interessant, omdat u nu aan UWV premie betaalt en wanneer u in plaats daarvan Acture inschakelt u gegarandeerd minder kosten heeft.

Producttips

Ook interessant

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.