Logo
  • Achtergrond
  • 7 december 2020
  • OAZ Subsidieadvies

Premie Whk: Bij 1 op de 3 controles kan succesvol bezwaar worden gemaakt

Deze week valt de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bij alle werkgevers op de mat. In deze beschikking is de hoogte en opbouw van de gedifferentieerde premie Whk voor 2021 opgenomen. Bij de vaststelling van de Whk-premie komen regelmatig fouten voor. Er gaat dan ook nog wel eens iets mis bij de berekening. Zo zien we dat er bij 1 op de 3 controles succesvol bezwaar kan worden gemaakt tegen de Whk-vaststelling. Het loont om de Whk-beschikking ieder jaar te controleren, zo voorkom je een onterecht hoge premie.

Beeld Premie Whk: Bij 1 op de 3 controles kan succesvol bezwaar worden gemaakt

OAZ controleert jaarlijks de Whk-beschikkingen van onze klanten. Voor de gedifferentieerde premie Whk 2020 hebben wij circa 100 controles uitgevoerd. Bij de Whk-controle voor 2020 voerden we twee bezwaargronden voor meerdere organisaties op. We vertellen je hier welke bezwaargronden dat zijn zodat je daar zelf ook op kunt letten bij de controle van je Whk-beschikking voor 2021.

De gedifferentieerde premie Whk

Het kan bij iedere werkgever voorkomen: een (ex-)medewerker wordt langdurig arbeidsongeschikt. Na 104 weken van ziekte heeft deze medewerker mogelijk recht op een WGA-uitkering. Voor de werkgever kunnen de gevolgen van deze langdurige arbeidsongeschiktheid flink in de kosten lopen. Ben je niet volledig eigenrisicodrager voor de Ziektewet en/of WGA bent, dan ontvang je jaarlijks de beschikking gedifferentieerde premie Whk. Middels de Whk-premie betaal je onder andere voor de WGA-uitkeringslasten van de zieke (ex-)medewerker. Deze premie wordt bepaald op basis van parameters die jaarlijks door de Belastingdienst worden vastgesteld:

  1. De totale loonsom van een organisatie;
  2. Aantal toegerekende WGA- en Ziektewet (ZW) dossiers;
  3. Landelijk gedragen premiecomponenten.

Omvang organisatie

De vaststelling van de gedifferentieerde premie Whk start met het bepalen of een organisatie een kleine, middelgrote of grote werkgever is. Dit wordt vastgesteld op basis van de totale loonsom van het laatst afgesloten jaar van de organisatie. De indeling voor de controle Whk 2021 wordt dan ook bepaald door het premieloon van 2019. Op basis van de grootte van de organisatie wordt een sectorpremie, individuele werkgeverspremie of een combinatie hiervan berekend.

Voor de Whk-premie 2021 gelden de volgende grenzen, met betrekking tot het premieloon 2019:

  • Kleine werkgever tot € 346.000,-
  • Middelgrote werkgever tussen € 346.000,- en 3.460.000,-
  • Grote werkgever > € 3.460.000,-

Als kleine werkgever betaal je de sectorpremie die jaarlijks wordt vastgesteld door de Belastingdienst. Het is mogelijk om de sectorpremie te laten controleren, maar fouten in de vaststelling komen nauwelijks voor. Voor middelgrote werkgevers wordt de premie berekend op basis van een deel sectorpremie en een deel uitbetaalde uitkeringen. De premie voor grote werkgevers is gebaseerd op het aantal WGA- en ZW-uitkeringen dat aan een werkgever wordt toegerekend. We raden aan om de individuele werkgeverspremie ieder jaar te controleren.

Inhoudelijke controle Whk-vaststelling

Voor de controle van de gedifferentieerde premie Whk kijken wij inhoudelijk naar de individueel toegerekende uitkeringen en controleren we de hoogte van de doorbelaste uitkeringen. Voor de controle over 2020 viel ons op dat twee parameters vaak verkeerd zijn doorberekend: de hoogte van de doorbelaste uitkering, en onterecht doorbelaste uitkeringen. Hieronder lichten we een voorbeeldsituatie toe.

Voorbeeldsituatie

Een medewerker is voor 80% tot 100% arbeidsongeschikt en ontvangt per 1 mei 2014 een loonaanvullende uitkering. De doorbelasting van deze medewerker aan de werkgever, via de gedifferentieerde premie Whk is maximaal 70%. Na herbeoordeling wijzigt de uitkering naar 35-54% arbeidsongeschiktheid. De doorbelasting van de uitkering aan de werkgever is in dit geval maximaal 28% van het wettelijk minimumloon (WML). In deze situatie komt het voor dat de uitkering te lang wordt doorbelast aan de werkgever voor een te hoog bedrag.

Controleer jouw Whk-premie 2021

In de berekening van de Whk-premie komen dus regelmatig fouten voor die grote financiële gevolgen kunnen hebben. Controleer altijd de toegerekende uitkeringen van jouw organisatie. Niet alleen op inhoud, maar ook op de hoogte van de doorbelaste uitkeringen. Ontdek je hierin fouten, dan kun je bezwaar indienen bij de Belastingdienst. Zo kan een juiste controle een substantiële besparing betekenen, zowel met terugwerkende kracht als naar de toekomst!

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij de controle van je Whk-premie of wil je meer weten over de Whk? Neem dan contact op met Alinda Mastenbroek via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.

OAZ geeft advies over subsidies en het managen van financiële voordelen en risico’s rondom personeel. OAZ ontzorgt hierin haar klanten en realiseert een optimaal resultaat.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.