Logo
  • Nieuws
  • 4 maart 2024
  • Bron: SER Diversiteitsportaal Foto: Dirk Hol

Hoe is het met de genderbalans in jouw organisatie gesteld? Vergelijk het met de SER Dataverkenner

Jaarlijks rapporteren grote vennootschappen over de man-vrouwverhouding in hun bedrijfstop en subtop. Deze rapportageverplichting komt voort uit de Wet ingroeiquotum en streefcijfers. De SER Dataverkenner maakt de informatie en ontwikkeling van de Genderbalans in het Nederlandse bedrijfsleven zichtbaar. 

Beeld Hoe is het met de genderbalans in jouw organisatie gesteld? Vergelijk het met de SER Dataverkenner

Onlangs heeft de Sociaal-Economische Raad de SER Dataverkenner gelanceerd, waarmee Nederlandse bedrijven voor het eerst op grote schaal inzicht bieden in de man-vrouwverhouding, streefcijfer en plannen om de ambities te realiseren. In totaal zijn de rapportages van ruim 2.000 bedrijven geanalyseerd.

4 op de 10 bedrijven beschikt over formeel plan van aanpak om gestelde ambities te realiseren

De SER Dataverkenner is een digitale tool waarmee bedrijven op nationaal en sectoraal niveau, en per bedrijf, streefcijfers en plannen voor meer genderdiversiteit in de (sub)top delen. De SER heeft deze tool gelanceerd zodat bedrijven van elkaar kunnen leren en zich door elkaars aanpak kunnen laten inspireren. Ook krijgen belanghebbenden zoals ondernemingsraden en aandeelhouders inzicht in de man-vrouwverhouding en diversiteitsmaatregelen van elk bedrijf.

SER Scorecard

Onlangs werden de resultaten gepresenteerd in de vorm van de SER Scorecard 2024 van de Monitor Genderbalans in het Bedrijfsleven 2024. De cijfers uit de Scorecard passen in een jarenlange trend aldus de initiatiefnemers. Het percentage vrouwen in raden van commissarissen is gestegen, mede door de invoering van het ingroeiquotum voor beursgenoteerde bedrijven. De voortgang van het percentage vrouwen in het bestuur stijgt licht, maar blijft achter. De sectorale verschillen zijn wel groot. Nieuw voor bedrijven is dat zij moeten rapporteren over de subtop en het plan van aanpak. Ongeveer 4 op de 10 bedrijven (38%) beschikte over een formeel plan van aanpak voor het realiseren van de gestelde ambities. De subtop bestond eind 2022 voor gemiddeld 26,3% uit vrouwen. Voor een goede doorstroom naar het bestuur is het belangrijk dat de groei van het percentage vrouwen in de subtop gelijke trend houdt met de groei van het percentage vrouwen in het bestuur aldus de SER.

SER-voorzitter Kim Putters noemde het bijzonder dat ongeveer de helft van de bedrijven onder de wet heeft gerapporteerd. Hij benadrukte de mogelijkheden die deze inzichten bieden, samen met de lancering van de SER Dataverkenner, waarbij bedrijven van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren om genderdiversiteit in de top en subtop te bevorderen. Putters spoort bedrijven die nog niet gerapporteerd hebben aan om deze kans alsnog te grijpen.

Wet 'Ingroeiquotum en streefcijfers'

Sinds 1 januari 2022 verplicht de Wet 'Ingroeiquotum en streefcijfers' ‘grote’ vennootschappen om jaarlijks te rapporteren aan de SER. Meer informatie: SER Diversiteitsportaal

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.